Kohtuistungite kalender
Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
teisipäev 11/12/2018
09:30
kohtuotsus
C-493/17
Majanduspoliitika
Weiss jt
Euroopa Kohus - Suurkoda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wathelet
teisipäev 11/12/2018
09:30
kohtukõne
C-591/17
Liidu kodakondsus
Austria vs. Saksamaa
Euroopa Kohus - Suurkoda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 11/12/2018
09:30
kohtukõne
T-405/15
Institutsiooniline õigus
Fulmen vs. nõukogu
Üldkohus - Esimene koda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 11/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-100/17
Riigiabi
BTB Holding Investments ja Duferco Participations Holding vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 11/12/2018
09:30
kohtukõne
T-170/17
Ametnike personalieeskirjad
RW vs. komisjon
Üldkohus - Teine koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 11/12/2018
09:30
kohtukõne
T-185/17
PlasticsEurope vs. ECHA
Üldkohus - Viies koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 11/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-440/17
Arca Capital Bohemia vs. komisjon
Üldkohus - Teine koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 11/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-441/17
Arca Capital Bohemia vs. komisjon
Üldkohus - Teine koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 11/12/2018
11:30
kohtukõne
T-406/15
Institutsiooniline õigus
Mahmoudian vs. nõukogu
Üldkohus - Esimene koda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF