Kohtuistungite kalender
Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
teisipäev 12/02/2019
09:30
ettepanek
C-568/17
Maksustamine
Geelen
Euroopa Kohus - Esimene koda
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
teisipäev 12/02/2019
09:30
kohtuotsus
C-492/18 PPU
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
TC
Euroopa Kohus - Esimene koda
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
teisipäev 12/02/2019
09:30
kohtukõne
C-619/18
Ühenduse õiguse põhimõtted
komisjon vs. Pologne (Indépendance de la Cour suprême)
Euroopa Kohus - Suurkoda
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 12/02/2019
09:30
kohtuotsus
T-292/15
Institutsiooniline õigus
Vakakis kai Synergates vs. komisjon
Üldkohus - Kolmas koda laiendatud koosseisus
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 12/02/2019
09:30
kohtuotsus
T-134/17
Hércules Club de Fútbol vs. komisjon
Üldkohus - Neljas koda
ES Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 12/02/2019
09:30
kohtuotsus
T-201/17
Konkurents
Printeos vs. komisjon
Üldkohus - Kolmas koda laiendatud koosseisus
ES Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 12/02/2019
09:30
kohtuotsus
T-453/17
Ametnike personalieeskirjad
TV vs. nõukogu
Üldkohus - Kolmas koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 12/02/2019
09:30
kohtukõne
T-476/17
Põllumajandus
Arysta LifeScience Netherlands vs. komisjon
Üldkohus - Neljas koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 12/02/2019
09:30
kohtukõne
T-209/18
Intellektuaalomand
Porsche vs. EUIPO - Autec (Véhicules)
Üldkohus - Kolmas koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 12/02/2019
09:30
kohtuotsus
T-231/18
Intellektuaalomand
Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam vs. EUIPO - Lupu (Djili)
Üldkohus - Kolmas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 12/02/2019
09:30
kohtukõne
T-377/18
Intercept Pharma ja Intercept Pharmaceuticals vs. EMA
Üldkohus - Teine koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 12/02/2019
11:30
kohtukõne
T-210/18
Intellektuaalomand
Porsche vs. EUIPO - Autec (Voitures)
Üldkohus - Kolmas koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF