Kohtuistungite kalender
Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
neljapäev 12/09/2019
09:30
kohtuotsus
C-82/17 P
TestBioTech jt vs. komisjon
Euroopa Kohus - Kolmas koda
EN IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
neljapäev 12/09/2019
09:30
kohtuotsus
C-299/17
Tööstuspoliitika
VG Media
Euroopa Kohus - Neljas koda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Hogan
neljapäev 12/09/2019
09:30
kohtuotsus
C-347/17
A jt
Euroopa Kohus - Kolmas koda
NL IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
neljapäev 12/09/2019
09:30
kohtuotsus
C-683/17
Intellektuaalomand
Cofemel
Euroopa Kohus - Kolmas koda
PT IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
neljapäev 12/09/2019
09:30
kohtuotsus
C-688/17
Intellektuaalomand
Bayer Pharma
Euroopa Kohus - Kolmas koda
HU IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
neljapäev 12/09/2019
09:30
kohtuotsus
C-709/17 P
Kaubanduspoliitika
komisjon vs. Kolachi Raj Industrial
Euroopa Kohus - Neljas koda
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
neljapäev 12/09/2019
09:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad C-64/18
C-140/18
C-146/18
C-148/18
Teenuste osutamise vabadus
Maksimovic
Köfler jt
Köfler
Köfler jt
Euroopa Kohus - Kuues koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
neljapäev 12/09/2019
09:30
kohtuotsus
C-104/18 P
Intellektuaalomand
Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret vs. EUIPO
Euroopa Kohus - Viies koda
EN III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 12/09/2019
09:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad C-199/18
C-200/18
C-343/18
Õigusaktide ühtlustamine
Pollo del Campo ja Avi Coop
C.A.F.A.R. ja Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta
SAIGI Società Cooperativa Agricola ja MA.GE.MA. Società Agricola Cooperativa
Euroopa Kohus - Üheksas koda
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pikamäe
neljapäev 12/09/2019
09:30
ettepanek
C-482/18
Maksustamine
Google Ireland
Euroopa Kohus - Suurkoda
HU III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 12/09/2019
09:30
ettepanek
C-513/18
Maksustamine
Autoservizi Giordano
Euroopa Kohus - Teine koda
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
neljapäev 12/09/2019
09:30
ettepanek
C-524/18
Dr. Willmar Schwabe
Euroopa Kohus - Teine koda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Hogan
neljapäev 12/09/2019
09:30
ettepanek
C-542/18 RX-II
Institutsiooniline õigus
Réexamen Simpson vs. nõukogu
Euroopa Kohus - Suurkoda
EN III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
neljapäev 12/09/2019
09:30
ettepanek
C-543/18 RX-II
Institutsiooniline õigus
Réexamen HG vs. komisjon
Euroopa Kohus - Suurkoda
FR III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
neljapäev 12/09/2019
09:30
kohtuotsus
C-541/18
Intellektuaalomand
Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?)
Euroopa Kohus - Viies koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 12/09/2019
09:30
kohtukõne
C-584/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Blue Air - Airline Management Solutions jt
Euroopa Kohus - Kolmas koda
EL IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 12/09/2019
09:30
kohtukõne
C-627/18
Riigiabi
Nelson Antunes da Cunha
Euroopa Kohus - Teine koda
PT Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 12/09/2019
09:30
ettepanek
C-666/18
Õigusaktide ühtlustamine
IT Development
Euroopa Kohus - Viies koda
FR III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
neljapäev 12/09/2019
09:30
kohtukõne
C-766/18 P
Intellektuaalomand
Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi vs. EUIPO
Euroopa Kohus - Viies koda
EN III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 12/09/2019
09:30
kohtuotsus
T-417/16
Riigiabi
Achemos Grupė ja Achema vs. komisjon
Üldkohus - Seitsmes koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 12/09/2019
09:30
kohtuotsus
T-629/17
Majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus
Tšehhi Vabariik vs. komisjon
Üldkohus - Seitsmes koda
CS Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 12/09/2019
09:30
kohtuotsus
T-225/18
Ametnike personalieeskirjad
Manéa vs. CdT
Üldkohus - Seitsmes koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 12/09/2019
09:30
kohtuotsus
T-528/18
Ametnike personalieeskirjad
XI vs. komisjon
Üldkohus - Seitsmes koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF