Kohtuistungite kalender
Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
kolmapäev 13/02/2019
09:30
kohtuotsus
C-434/17
Maksustamine
Human Operator
Euroopa Kohus - Kümnes koda
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
kolmapäev 13/02/2019
09:30
kohtukõne
C-18/18
Teenuste osutamise vabadus
Glawischnig-Piesczek
Euroopa Kohus - Kolmas koda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 13/02/2019
09:30
kohtuotsus
C-179/18
Isikute vaba liikumine
Rohart
Euroopa Kohus - Kümnes koda
NL IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
kolmapäev 13/02/2019
09:30
kohtukõne
C-212/18
Prato Nevoso Termo Energy
Euroopa Kohus - Teine koda
IT I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 13/02/2019
09:30
kohtukõne
C-240/18 P
Intellektuaalomand
Constantin Film Produktion vs. EUIPO
Euroopa Kohus - Viies koda
DE IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 13/02/2019
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad T-377/16
T-645/16
T-809/16
Majanduspoliitika
Hypo Vorarlberg Bank vs. CRU
Üldkohus - Kaheksas koda laiendatud koosseisus
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 13/02/2019
09:30
kohtuotsus
T-823/17
Intellektuaalomand
Etnia Dreams vs. EUIPO - Poisson (Etnik)
Üldkohus - Esimene koda
ES Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 13/02/2019
09:30
kohtukõne
T-228/18
Transtec vs. komisjon
Üldkohus - Üheksas koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 13/02/2019
09:30
kohtuotsus
T-278/18
Intellektuaalomand
Nemius Group vs. EUIPO (DENTALDISK)
Üldkohus - Kuues koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 13/02/2019
09:30
kohtukõne
T-354/18
Intellektuaalomand
KID-Systeme vs. EUIPO - Sky (SKYFi)
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF