Kohtuistungite kalender
Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
neljapäev 13/12/2018
09:00
kohtukõne
C-43/18
CFE
Euroopa Kohus - Esimene koda
FR III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:00
kohtukõne
C-321/18
Terre wallonne
Euroopa Kohus - Esimene koda
FR III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad C-138/17 P
C-146/17 P
Institutsiooniline õigus
Union européenne vs. Gascogne Sack Deutschland ja Gascogne
Gascogne Sack Deutschland ja Gascogne vs. Union européenne
Euroopa Kohus - Esimene koda
FR I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
C-150/17 P
Institutsiooniline õigus
Union européenne vs. Kendrion
Euroopa Kohus - Esimene koda
NL I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad C-174/17 P
C-222/17 P
Institutsiooniline õigus
Union européenne vs. ASPLA ja Armando Álvarez
ASPLA ja Armando Álvarez vs. Union européenne
Euroopa Kohus - Esimene koda
ES I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
C-298/17
Teenuste osutamise vabadus
France Télévisions
Euroopa Kohus - Neljas koda
FR I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
neljapäev 13/12/2018
09:30
ettepanek
C-299/17
Tööstuspoliitika
VG Media
Euroopa Kohus - Neljas koda
DE II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Hogan
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
C-385/17
Sotsiaalpoliitika
Hein
Euroopa Kohus - Neljas koda
DE I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad C-412/17
C-474/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Touring Tours und Travel
Sociedad de Transportes
Euroopa Kohus - Teine koda
DE IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
neljapäev 13/12/2018
09:30
ettepanek
C-443/17
Õigusaktide ühtlustamine
Abraxis Bioscience
Euroopa Kohus - Neljas koda
EN I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
C-492/17
Riigiabi
Rittinger jt
Euroopa Kohus - Neljas koda
DE I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
C-514/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Sut
Euroopa Kohus - Esimene koda
FR I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtukõne
C-705/17
Intellektuaalomand
Hansson
Euroopa Kohus - Viies koda
SV I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtukõne
C-22/18
Liidu kodakondsus
TopFit ja Biffi
Euroopa Kohus - Kolmas koda
DE IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtukõne
C-41/18
Meca
Euroopa Kohus - Neljas koda
IT II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-167/13
Riigiabi
Comune di Milano vs. komisjon
Üldkohus - Kolmas koda laiendatud koosseisus
IT Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-827/14
Konkurents
Deutsche Telekom vs. komisjon
Üldkohus - Üheksas koda laiendatud koosseisus
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-851/14
Konkurents
Slovak Telekom vs. komisjon
Üldkohus - Üheksas koda laiendatud koosseisus
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-111/15
Riigiabi
Ryanair ja Airport Marketing Services vs. komisjon
Üldkohus - Kuues koda laiendatud koosseisus
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-165/15
Riigiabi
Ryanair ja Airport Marketing Services vs. komisjon
Üldkohus - Kuues koda laiendatud koosseisus
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-284/15
Riigiabi
AlzChem vs. komisjon
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-558/15
Institutsiooniline õigus
Iran Insurance vs. nõukogu
Üldkohus - Esimene koda laiendatud koosseisus
EN Saal Dalsgaard
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-559/15
Institutsiooniline õigus
Post Bank Iran vs. nõukogu
Üldkohus - Esimene koda laiendatud koosseisus
EN Saal Dalsgaard
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-591/15
Riigiabi
Transavia Airlines vs. komisjon
Üldkohus - Kuues koda laiendatud koosseisus
NL Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-630/15
Riigiabi
Scandlines Danmark ja Scandlines Deutschland vs. komisjon
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-631/15
Riigiabi
Stena Line Scandinavia vs. komisjon
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-53/16
Riigiabi
Ryanair ja Airport Marketing Services vs. komisjon
Üldkohus - Kuues koda laiendatud koosseisus
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-77/16
Riigiabi
Ryanair ja Airport Marketing Services vs. komisjon
Üldkohus - Kuues koda laiendatud koosseisus
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-165/16
Riigiabi
Ryanair ja Airport Marketing Services vs. komisjon
Üldkohus - Kuues koda laiendatud koosseisus
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-290/16
Põllumajandus
Fruits de Ponent vs. komisjon
Üldkohus - Kolmas koda
ES Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad T-339/16
T-352/16
T-391/16
Ville de Paris vs. komisjon
Ville de Bruxelles vs. komisjon
Ayuntamiento de Madrid vs. komisjon
Üldkohus - Üheksas koda laiendatud koosseisus
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-530/16
Ametnike personalieeskirjad
Schubert jt vs. komisjon
Üldkohus - Kuues koda
FR Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad T-543/16
T-544/16
Ametnike personalieeskirjad
Carpenito vs. nõukogu
Kannellopoulou jt vs. nõukogu
Üldkohus - Kuues koda
FR Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-591/16
Ametnike personalieeskirjad
Wahlström vs. Frontex
Üldkohus - Üheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-632/16
Ametnike personalieeskirjad
Haeberlen vs. ENISA
Üldkohus - Kuues koda
FR Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-641/16 RENV
Ametnike personalieeskirjad
Kakol vs. komisjon
Üldkohus - Kohtunik ainuisikuliselt
FR Saal Dalsgaard
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-672/16
Intellektuaalomand
C=Holdings vs. EUIPO - Trademarkers (C=commodore)
Üldkohus - Seitsmes koda
EN Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-689/16
Ametnike personalieeskirjad
Pipiliagkas vs. komisjon
Üldkohus - Seitsmes koda
FR Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-743/16 RENV
Ametnike personalieeskirjad
CX vs. komisjon
Üldkohus - Kolmas koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-830/16
Intellektuaalomand
Monolith Frost vs. EUIPO - Dovgan (PLOMBIR)
Üldkohus - Esimene koda
DE Saal Dalsgaard
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-137/17
Ametnike personalieeskirjad
Kakol vs. komisjon
Üldkohus - Kohtunik ainuisikuliselt
FR Saal Dalsgaard
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-247/17
Azarov vs. nõukogu
Üldkohus - Kuues koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-274/17
Intellektuaalomand
Monster Energy vs. EUIPO - Bösel (MONSTER DIP)
Üldkohus - Üheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtukõne
T-399/17
Institutsiooniline õigus
Dalli vs. komisjon
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-537/17
Ametnike personalieeskirjad
De Loecker vs. SEAE
Üldkohus - Kaheksas koda
FR Saal Dalsgaard
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtukõne
T-582/17
Boshab jt vs. nõukogu
Üldkohus - Üheksas koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-706/17
Ametnike personalieeskirjad
UP vs. komisjon
Üldkohus - Seitsmes koda
FR Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtukõne
T-733/17
GMPO vs. komisjon
Üldkohus - Seitsmes koda
EN Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-30/18
Intellektuaalomand
Yado vs. EUIPO - Dvectis CZ (Coussin de soutien)
Üldkohus - Kohtunik ainuisikuliselt
SK Saal Dalsgaard
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-76/18
Ametnike personalieeskirjad
CN vs. parlament
Üldkohus - Esimene koda
FR Saal Dalsgaard
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-83/18
Ametnike personalieeskirjad
CH vs. parlament
Üldkohus - Esimene koda
FR Saal Dalsgaard
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-94/18
Intellektuaalomand
Multifit vs. EUIPO (fit+fun)
Üldkohus - Kuues koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-98/18
Intellektuaalomand
Multifit vs. EUIPO (MULTIFIT)
Üldkohus - Kuues koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-102/18
Intellektuaalomand
Knauf vs. EUIPO (upgrade your personality)
Üldkohus - Esimene koda
DE Saal Dalsgaard
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtukõne
T-303/18 RENV
Ametnike personalieeskirjad
AV vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda
FR Saal Dalsgaard
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
14:30
kohtukõne
C-89/18
Välissuhted
A
Euroopa Kohus - Esimene koda
DA III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF