Kohtuistungite kalender
Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
teisipäev 14/01/2020
09:30
ettepanek
C-78/18
Kapitali vaba liikumine
komisjon vs. Hongrie (Transparence associative)
Euroopa Kohus - Suurkoda
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
teisipäev 14/01/2020
09:30
ettepanek
C-641/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Rina
Euroopa Kohus - Esimene koda
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
teisipäev 14/01/2020
09:30
kohtukõne
C-815/18
Teenuste osutamise vabadus
Federatie Nederlandse Vakbeweging
Euroopa Kohus - Suurkoda
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 14/01/2020
09:30
ettepanek
C-19/19
Õigusaktide ühtlustamine
Pantochim
Euroopa Kohus - Esimene koda
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Hogan
teisipäev 14/01/2020
09:30
kohtukõne
T-73/19
Intellektuaalomand
Bergslagernas Järnvaru vs. EUIPO - Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen (Outils de fendage du bois)
Üldkohus - Esimene koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF