Kohtuistungite kalender
Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
esmaspäev 14/01/2019
14:30
kohtukõne
C-390/18
Teenuste osutamise vabadus
AIRBNB Ireland
Euroopa Kohus - Suurkoda
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 14/01/2019
14:30
kohtukõne
T-272/18
Intellektuaalomand
EBM Technologies vs. EUIPO (MobiPACS)
Üldkohus - Teine koda
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF