Kohtuistungite kalender
Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
neljapäev 14/02/2019
09:30
kohtuotsus
C-345/17
Õigusaktide ühtlustamine
Buivids
Euroopa Kohus - Teine koda
LV IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
neljapäev 14/02/2019
09:30
kohtuotsus
C-423/17
Õigusaktide ühtlustamine
Warner-Lambert Company
Euroopa Kohus - Kuues koda
NL IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 14/02/2019
09:30
kohtuotsus
C-531/17
Maksustamine
Vetsch Int. Transporte
Euroopa Kohus - Üheksas koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 14/02/2019
09:30
kohtuotsus
C-554/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Jonsson
Euroopa Kohus - Kolmas koda
SV IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Mengozzi
neljapäev 14/02/2019
09:30
kohtuotsus
C-562/17
Maksustamine
Nestrade
Euroopa Kohus - Üheksas koda
ES III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
neljapäev 14/02/2019
09:30
ettepanek
C-585/17
Riigiabi
Dilly's Wellnesshotel
Euroopa Kohus - Viies koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 14/02/2019
09:30
kohtuotsus
C-630/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Milivojević
Euroopa Kohus - Teine koda
HR IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
neljapäev 14/02/2019
09:30
kohtuotsus
C-710/17
CCC - Consorzio Cooperative Costruzioni
Euroopa Kohus - Üheksas koda
IT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
neljapäev 14/02/2019
09:30
kohtukõne
C-39/18 P
Konkurents
komisjon vs. Icap jt
Euroopa Kohus - Kolmas koda
EN IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 14/02/2019
09:30
ettepanek
C-58/18
Schyns
Euroopa Kohus - Esimene koda
FR III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 14/02/2019
09:30
kohtuotsus
C-154/18
Sotsiaalpoliitika
Horgan ja Keegan
Euroopa Kohus - Teine koda
EN III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
neljapäev 14/02/2019
09:30
kohtukõne
C-168/18
Sotsiaalpoliitika
Pensions-Sicherungs-Verein
Euroopa Kohus - Viies koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 14/02/2019
09:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad T-131/16
T-263/16
Riigiabi
Belgia vs. komisjon
Magnetrol International vs. komisjon
Üldkohus - Seitsmes koda laiendatud koosseisus
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 14/02/2019
09:30
kohtukõne
T-365/16
Majanduspoliitika
Portigon vs. CRU
Üldkohus - Kaheksas koda laiendatud koosseisus
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 14/02/2019
09:30
kohtuotsus
T-903/16
Institutsiooniline õigus
RE vs. komisjon
Üldkohus - Üheksas koda laiendatud koosseisus
EN Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 14/02/2019
09:30
kohtuotsus
T-91/17
Ametnike personalieeskirjad
L vs. parlament
Üldkohus - Üheksas koda
EN Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 14/02/2019
09:30
kohtuotsus
T-366/17
Majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus
Poola vs. komisjon
Üldkohus - Seitsmes koda
PL Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 14/02/2019
09:30
kohtukõne
T-610/17
ICL-IP Terneuzen ja ICL Europe Coöperatief vs. komisjon
Üldkohus - Viies koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 14/02/2019
09:30
kohtukõne
T-629/17
Majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus
Tšehhi Vabariik vs. komisjon
Üldkohus - Seitsmes koda
CS Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 14/02/2019
09:30
kohtuotsus
T-796/17
Intellektuaalomand
Mouldpro vs. EUIPO - Wenz Kunststoff (MOULDPRO)
Üldkohus - Viies koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 14/02/2019
09:30
kohtuotsus
T-34/18
Intellektuaalomand
Giove Gas vs. EUIPO - Primagaz (KALON AL CENTRO DELLA FAMIGLIA)
Üldkohus - Üheksas koda
EN Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 14/02/2019
09:30
kohtuotsus
T-63/18
Intellektuaalomand
Torro Entertainment vs. EUIPO - Grupo Osborne (TORRO Grande MEAT IN STYLE)
Üldkohus - Seitsmes koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 14/02/2019
09:30
kohtuotsus
T-123/18
Intellektuaalomand
Bayer Intellectual Property vs. EUIPO (Représentation d'un coeur)
Üldkohus - Üheksas koda
DE Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 14/02/2019
09:30
kohtuotsus
T-162/18
Intellektuaalomand
Beko vs. EUIPO - Acer (ALTUS)
Üldkohus - Seitsmes koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 14/02/2019
09:30
kohtukõne
T-269/18
Intellektuaalomand
Inditex vs. EUIPO - Ffauf Italia (ZARA)
Üldkohus - Üheksas koda
ES Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 14/02/2019
11:00
kohtukõne
C-249/18
Tolliliit
CEVA Freight Holland
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
NL IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF