Kohtuistungite kalender
Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
teisipäev 15/01/2019
09:30
kohtuotsus
C-258/17
Sotsiaalpoliitika
E.B.
Euroopa Kohus - Suurkoda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
teisipäev 15/01/2019
09:30
ettepanek
C-52/18
Fülla
Euroopa Kohus - Esimene koda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
teisipäev 15/01/2019
09:30
kohtukõne
C-94/18
Liidu kodakondsus
Chenchooliah
Euroopa Kohus - Suurkoda
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 15/01/2019
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad T-179/16 RENV
T-180/16 RENV
T-181/16 RENV
T-182/16 RENV
T-183/16 RENV
Intellektuaalomand
L'Oréal vs. EUIPO - Guinot (MASTER SMOKY)
L'Oréal vs. EUIPO - Guinot (MASTER SHAPE)
L'Oréal vs. EUIPO - Guinot (MASTER PRECISE)
L'Oréal vs. EUIPO - Guinot (MASTER DUO)
L'Oréal vs. EUIPO - Guinot (MASTER DRAMA)
Üldkohus - Esimene koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 15/01/2019
09:30
kohtukõne
T-741/16
Kaubanduspoliitika
Changmao Biochemical Engineering vs. komisjon
Üldkohus - Teine koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 15/01/2019
09:30
kohtuotsus
T-881/16
Ametnike personalieeskirjad
HJ vs. EMA
Üldkohus - Neljas koda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 15/01/2019
09:30
kohtukõne
T-901/16
Riigiabi
Elche Club de Fútbol vs. komisjon
Üldkohus - Neljas koda
ES Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 15/01/2019
09:30
kohtuotsus
T-111/17
Intellektuaalomand
Computer Market vs. EUIPO (COMPUTER MARKET)
Üldkohus - Neljas koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF