Kohtuistungite kalender
Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
kolmapäev 16/01/2019
09:30
kohtuotsus
C-162/17 P
Intellektuaalomand
Poola vs. Stock Polska sp. z o.o. ja EUIPO
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
EN II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 16/01/2019
09:30
kohtuotsus
C-265/17 P
Konkurents
komisjon vs. United Parcel Service
Euroopa Kohus - Esimene koda
EN I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
kolmapäev 16/01/2019
09:30
kohtuotsus
C-386/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Liberato
Euroopa Kohus - Esimene koda
IT I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
kolmapäev 16/01/2019
09:30
kohtuotsus
C-389/17
Teenuste osutamise vabadus
Paysera LT
Euroopa Kohus - Esimene koda
LT I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wathelet
kolmapäev 16/01/2019
09:30
kohtuotsus
C-496/17
Tolliliit
Deutsche Post
Euroopa Kohus - Kolmas koda
DE II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 16/01/2019
09:30
kohtukõne
C-716/17
Isikute vaba liikumine
A
Euroopa Kohus - Neljas koda
DA II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 16/01/2019
09:30
kohtukõne
C-722/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Reitbauer jt
Euroopa Kohus - Esimene koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 16/01/2019
09:30
kohtukõne
C-724/17
Konkurents
Skanska Industrial Solutions jt
Euroopa Kohus - Teine koda
FI I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 16/01/2019
09:30
kohtukõne
C-163/18
Transport
Aegean Airlines
Euroopa Kohus - Kolmas koda
NL IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 16/01/2019
09:30
kohtukõne
T-586/14 RENV
Kaubanduspoliitika
Xinyi PV Products (Anhui) Holdings vs. komisjon
Üldkohus - Viies koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 16/01/2019
09:30
kohtuotsus
T-412/16
Bena Properties vs. nõukogu
Üldkohus - Viies koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 16/01/2019
09:30
kohtuotsus
T-413/16
Cham vs. nõukogu
Üldkohus - Viies koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 16/01/2019
09:30
kohtuotsus
T-477/17
Haswani vs. nõukogu
Üldkohus - Viies koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 16/01/2019
09:30
kohtuotsus
T-489/17
Intellektuaalomand
Windspiel Manufaktur vs. EUIPO (Représentation de la position d'une fermeture de bouteille)
Üldkohus - Seitsmes koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF