Kohtuistungite kalender
Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
neljapäev 17/01/2019
09:30
kohtuotsus
C-310/16
Dzivev jt
Euroopa Kohus - Neljas koda
BG I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
neljapäev 17/01/2019
09:30
kohtuotsus
C-168/17
Ühine välis- ja julgeolekupoliitika
SH
Euroopa Kohus - Kolmas koda
HU IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Mengozzi
neljapäev 17/01/2019
09:30
ettepanek
C-637/17
Õigusaktide ühtlustamine
Cogeco Communications
Euroopa Kohus - Teine koda
PT I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 17/01/2019
09:30
kohtuotsus
C-639/17
Isikute vaba liikumine
KPMG Baltics
Euroopa Kohus - Neljas koda
LV I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
neljapäev 17/01/2019
09:30
ettepanek
C-690/17
Intellektuaalomand
ÖKO-Test Verlag
Euroopa Kohus - Viies koda
DE IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
neljapäev 17/01/2019
09:30
ettepanek
C-706/17
Riigiabi
Achema jt
Euroopa Kohus - Neljas koda
LT IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
neljapäev 17/01/2019
09:30
ettepanek
C-712/17
Maksustamine
EN.SA.
Euroopa Kohus - Esimene koda
IT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 17/01/2019
09:30
kohtukõne
C-46/18
Põllumajandus
Caseificio Sociale San Rocco jt
Euroopa Kohus - Teine koda
IT I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 17/01/2019
09:30
kohtukõne
C-70/18
Välissuhted
A jt
Euroopa Kohus - Esimene koda
NL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 17/01/2019
09:30
kohtuotsus
C-74/18
Teenuste osutamise vabadus
A
Euroopa Kohus - Kuues koda
FI III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
neljapäev 17/01/2019
09:30
kohtuotsus
C-102/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Brisch
Euroopa Kohus - Kuues koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
neljapäev 17/01/2019
09:30
ettepanek
C-133/18
Maksustamine
Sea Chefs Cruise Services
Euroopa Kohus - Kolmas koda
FR IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Hogan
neljapäev 17/01/2019
09:30
kohtukõne
C-210/18
Transport
WESTbahn Management
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
DE IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 17/01/2019
09:30
kohtuotsus
T-348/16 OP
Vahekohtuklausel
Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis vs. ERCEA
Üldkohus - Kaheksas koda
EL Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 17/01/2019
09:30
kohtuotsus
T-117/17
Proximus vs. nõukogu
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 17/01/2019
09:30
kohtuotsus
T-576/17
Intellektuaalomand
Mas Que Vinos Global vs. EUIPO - JESA (EL SEÑORITO)
Üldkohus - Üheksas koda
ES Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 17/01/2019
09:30
kohtukõne
T-578/17
Riigiabi
a&o hostel and hotel Berlin vs. komisjon
Üldkohus - Kuues koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 17/01/2019
09:30
kohtukõne
T-602/17
Põllumajandus
Hispaania vs. komisjon
Üldkohus - Üheksas koda
ES Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 17/01/2019
09:30
kohtuotsus
T-671/17
Intellektuaalomand
Turbo-K International vs. EUIPO - Turbo-K (TURBO-K)
Üldkohus - Üheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 17/01/2019
09:30
kohtuotsus
T-40/18
Intellektuaalomand
Ecolab USA vs. EUIPO (SOLIDPOWER)
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 17/01/2019
09:30
kohtukõne
T-61/18
Ametnike personalieeskirjad
Rodriguez Prieto vs. komisjon
Üldkohus - Kaheksas koda
FR Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 17/01/2019
09:30
kohtuotsus
T-91/18
Intellektuaalomand
Equity Cheque Capital Corporation vs. EUIPO (DIAMOND CARD)
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 17/01/2019
09:30
kohtukõne
T-136/18
Intellektuaalomand
Kuota International vs. EUIPO - Sintema Sport (K)
Üldkohus - Esimene koda
FR Saal Dalsgaard
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 17/01/2019
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad T-152/18
T-153/18
T-154/18
T-155/18
Intellektuaalomand
Sona Nutrition vs. EUIPO - Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)
Üldkohus - Viies koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 17/01/2019
09:30
kohtuotsus
T-368/18
Intellektuaalomand
ETI Gıda Sanayi ve Ticaret vs. EUIPO - Grupo Bimbo (ETI Bumbo)
Üldkohus - Kuues koda
ES Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 17/01/2019
14:30
kohtukõne
C-172/18
Intellektuaalomand
AMS Neve jt
Euroopa Kohus - Viies koda
EN II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF