Kohtuistungite kalender
Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
neljapäev 19/09/2019
08:30
kohtukõne
C-307/18
Konkurents
Generics (UK) jt
Euroopa Kohus - Neljas koda
EN III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 19/09/2019
09:30
kohtukõne
C-511/17
Lintner
Euroopa Kohus - Kolmas koda
HU IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 19/09/2019
09:30
kohtuotsus
C-34/18
Lovasné Tóth
Euroopa Kohus - Kolmas koda
HU IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Hogan
neljapäev 19/09/2019
09:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad C-95/18
C-96/18
Võõrtöötajate sotsiaalkindlustus
van den Berg ja Giesen
Franzen
Euroopa Kohus - Neljas koda
NL IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
neljapäev 19/09/2019
09:30
kohtuotsus
C-251/18
Kaubanduspoliitika
Trace Sport
Euroopa Kohus - Neljas koda
NL IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
neljapäev 19/09/2019
09:30
kohtuotsus
C-358/18
Põllumajandus
Poola vs. komisjon
Euroopa Kohus - Üheksas koda
PL I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 19/09/2019
09:30
kohtuotsus
C-467/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Rayonna prokuratura Lom
Euroopa Kohus - Kolmas koda
BG IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
neljapäev 19/09/2019
09:30
ettepanek
C-523/18
Tööstuspoliitika
Engie Cartagena
Euroopa Kohus - Viies koda
ES I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Hogan
neljapäev 19/09/2019
09:30
kohtuotsus
C-527/18
Õigusaktide ühtlustamine
Gesamtverband Autoteile-Handel
Euroopa Kohus - Teine koda
DE II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
neljapäev 19/09/2019
09:30
kohtukõne
C-535/18
Land Nordrhein-Westfalen
Euroopa Kohus - Esimene koda
DE II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 19/09/2019
09:30
kohtuotsus
C-544/18
Isikute vaba liikumine
Dakneviciute
Euroopa Kohus - Neljas koda
EN I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
neljapäev 19/09/2019
09:30
kohtukõne
C-567/18
Intellektuaalomand
Coty Germany
Euroopa Kohus - Viies koda
DE I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 19/09/2019
09:30
kohtuotsus
T-386/14 RENV
Riigiabi
FIH Holding ja FIH vs. komisjon
Üldkohus - Kaheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 19/09/2019
09:30
kohtuotsus
T-153/17
Ametnike personalieeskirjad
FV vs. nõukogu
Üldkohus - Kaheksas koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 19/09/2019
09:30
kohtuotsus
T-176/17
Intellektuaalomand
Sequel Naturals vs. EUIPO - Fernandes (VeGa one)
Üldkohus - Neljas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 19/09/2019
09:30
kohtuotsus
T-228/17
Kaubanduspoliitika
Zhejiang Jndia Pipeline Industry vs. komisjon
Üldkohus - Neljas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 19/09/2019
09:30
kohtuotsus
T-476/17
Põllumajandus
Arysta LifeScience Netherlands vs. komisjon
Üldkohus - Neljas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 19/09/2019
09:30
kohtuotsus
T-783/17
GE Healthcare vs. komisjon
Üldkohus - Neljas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 19/09/2019
09:30
kohtuotsus
T-27/18 RENV
Ametnike personalieeskirjad
FV vs. nõukogu
Üldkohus - Kaheksas koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 19/09/2019
09:30
kohtuotsus
T-378/18
Intellektuaalomand
NHS vs. EUIPO - HLC SB Distribution (CRUZADE)
Üldkohus - Kaheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 19/09/2019
09:30
kohtuotsus
T-379/18
Ametnike personalieeskirjad
WI vs. komisjon
Üldkohus - Kaheksas koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 19/09/2019
09:30
kohtuotsus
T-678/18
Intellektuaalomand
Società agricola Giusti Dal Col vs. EUIPO - DMC (GIUSTI WINE)
Üldkohus - Kaheksas koda
IT Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 19/09/2019
14:30
kohtuotsus
T-786/17
BTC vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 19/09/2019
14:30
kohtuotsus
T-359/18
Intellektuaalomand
Unifarco vs. EUIPO - GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche (TRICOPID)
Üldkohus - Esimene koda
IT Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 19/09/2019
14:30
kohtuotsus
T-679/18
Intellektuaalomand
Showroom vs. EUIPO - E-Gab (SHOWROOM)
Üldkohus - Esimene koda
PL Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 19/09/2019
14:30
kohtukõne
T-711/18
Intellektuaalomand
Wyld vs. EUIPO - Kaufland Warenhandel (wyld)
Üldkohus - Esimene koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 19/09/2019
14:30
kohtuotsus
T-761/18
Intellektuaalomand
La Caixa vs. EUIPO - Imagic Vision (imagin bank)
Üldkohus - Esimene koda
ES Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF