Kohtuistungite kalender
Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
kolmapäev 19/12/2018
11:00
ettepanek
C-458/15
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
K.P.
Euroopa Kohus - Viies koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
kolmapäev 19/12/2018
11:00
ettepanek
C-40/17
Õigusaktide ühtlustamine
Fashion ID
Euroopa Kohus - Teine koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
kolmapäev 19/12/2018
11:00
kohtuotsus
C-216/17
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust ja Coopservice
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
IT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 19/12/2018
11:00
kohtuotsus
C-219/17
Isikute vaba liikumine
Berlusconi ja Fininvest
Euroopa Kohus - Suurkoda
IT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 19/12/2018
11:00
kohtuotsus
C-367/17
Põllumajandus
S
Euroopa Kohus - Esimene koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
kolmapäev 19/12/2018
11:00
kohtuotsus
C-374/17
Riigiabi
A-Brauerei
Euroopa Kohus - Suurkoda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
kolmapäev 19/12/2018
11:00
kohtuotsus
C-375/17
Asutamisvabadus
Stanley International Betting ja Stanleybet Malta
Euroopa Kohus - Teine koda
IT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
kolmapäev 19/12/2018
11:00
kohtuotsus
C-414/17
Maksustamine
AREX CZ
Euroopa Kohus - Neljas koda
CS III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
kolmapäev 19/12/2018
11:00
kohtuotsus
C-422/17
Maksustamine
Skarpa Travel
Euroopa Kohus - Neljas koda
PL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
kolmapäev 19/12/2018
11:00
ettepanek
C-431/17
Isikute vaba liikumine
Monachos Eirinaios
Euroopa Kohus - Suurkoda
EL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
kolmapäev 19/12/2018
11:00
kohtuotsus
C-530/17 P
Ühine välis- ja julgeolekupoliitika
Azarov vs. nõukogu
Euroopa Kohus - Neljas koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wathelet
kolmapäev 19/12/2018
11:00
kohtuotsus
C-552/17
Maksustamine
Alpenchalets Resorts
Euroopa Kohus - Neljas koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
kolmapäev 19/12/2018
11:00
kohtuotsus
C-572/17
Intellektuaalomand
Syed
Euroopa Kohus - Neljas koda
SV III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 19/12/2018
11:00
ettepanek
C-598/17
Riigiabi
A-Fonds
Euroopa Kohus - Esimene koda
NL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
kolmapäev 19/12/2018
11:00
kohtuotsus
C-667/17
Sotsiaalpoliitika
Cadeddu
Euroopa Kohus - Kümnes koda
IT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
kolmapäev 19/12/2018
11:00
ettepanek
C-681/17
slewo
Euroopa Kohus - Kuues koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
kolmapäev 19/12/2018
11:00
kohtuotsus
C-17/18
Maksustamine
Mailat
Euroopa Kohus - Kümnes koda
RO III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
kolmapäev 19/12/2018
11:00
kohtuotsus
C-51/18
Maksustamine
komisjon vs. Austria
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wathelet
kolmapäev 19/12/2018
11:00
ettepanek
C-159/18
Transport
Moens
Euroopa Kohus - Neljas koda
FR III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
kolmapäev 19/12/2018
11:00
ettepanek
C-202/18
Institutsiooniline õigus
Rimšēvičs vs. Läti
Euroopa Kohus - Suurkoda
LV III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
kolmapäev 19/12/2018
11:00
ettepanek
C-238/18
Institutsiooniline õigus
BCE vs. Läti
Euroopa Kohus - Suurkoda
LV III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott