CURIA
rss
täppisotsing
trüki trüki
Kalender

Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
kolmapäev 20/12/2017
09:30
kohtuotsus
C-434/15
Teenuste osutamise vabadus
Asociación Profesional Elite Taxi
Euroopa Kohus - Suurkoda
ES III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
kolmapäev 20/12/2017
09:30
kohtuotsus
C-521/15
Majanduspoliitika
Hispaania vs. nõukogu
Euroopa Kohus - Suurkoda
ES III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
kolmapäev 20/12/2017
09:30
kohtuotsus
C-677/15 P
EUIPO vs. European Dynamics Luxembourg jt
Euroopa Kohus - Neljas koda
EN III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
kolmapäev 20/12/2017
09:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad C-66/16 P
C-67/16 P
C-68/16 P
C-69/16 P
Riigiabi
Comunidad Autónoma del País Vasco ja Itelazpi vs. komisjon
Comunidad Autónoma de Cataluña ja CTTI vs. komisjon
Navarra de Servicios y Tecnologías vs. komisjon
Cellnex Telecom ja Retevisión I vs. komisjon
Euroopa Kohus - Neljas koda
ES III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wathelet
kolmapäev 20/12/2017
09:30
kohtuotsus
C-70/16 P
Riigiabi
Comunidad Autónoma de Galicia ja Retegal vs. komisjon
Euroopa Kohus - Neljas koda
ES III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wathelet
kolmapäev 20/12/2017
09:30
kohtuotsus
C-81/16 P
Riigiabi
Hispaania vs. komisjon
Euroopa Kohus - Neljas koda
ES III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wathelet
kolmapäev 20/12/2017
09:30
kohtuotsus
C-102/16
Transport
Vaditrans
Euroopa Kohus -
NL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
kolmapäev 20/12/2017
09:30
kohtuotsus
C-158/16
Sotsiaalpoliitika
Vega González
Euroopa Kohus -
ES III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
kolmapäev 20/12/2017
09:30
kohtuotsus
C-178/16
Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani ja Guerrato
Euroopa Kohus - Neljas koda
IT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 20/12/2017
09:30
ettepanek
C-203/16 P
Riigiabi
Andres (faillite Heitkamp BauHolding) vs. komisjon
Euroopa Kohus - Teine koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
kolmapäev 20/12/2017
09:30
kohtuotsus
C-226/16
Energeetika
Eni jt
Euroopa Kohus - Viies koda
FR III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Mengozzi
kolmapäev 20/12/2017
09:30
kohtuotsus
C-255/16
Õigusaktide ühtlustamine
Falbert jt
Euroopa Kohus - Esimene koda
DA III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
kolmapäev 20/12/2017
09:30
ettepanek
C-258/16
Transport
Finnair
Euroopa Kohus - Kolmas koda
FI III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
kolmapäev 20/12/2017
09:30
kohtuotsus
C-268/16 P
Põllumajandus
Binca Seafoods vs. komisjon
Euroopa Kohus - Neljas koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
kolmapäev 20/12/2017
09:30
kohtuotsus
C-276/16
Tolliliit
Prequ' Italia
Euroopa Kohus - Seitsmes koda
IT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wathelet
kolmapäev 20/12/2017
09:30
kohtuotsus
C-277/16
Tööstuspoliitika
Polkomtel
Euroopa Kohus - Teine koda
PL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
kolmapäev 20/12/2017
09:30
kohtuotsus
C-291/16
Intellektuaalomand
Schweppes
Euroopa Kohus - Teine koda
ES III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Mengozzi
kolmapäev 20/12/2017
09:30
kohtuotsus
C-322/16
Institutsiooniline õigus
Global Starnet
Euroopa Kohus - Esimene koda
IT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
kolmapäev 20/12/2017
09:30
kohtuotsus
C-334/16
Õigusaktide ühtlustamine
Núñez Torreiro
Euroopa Kohus - Kuues koda
ES III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
kolmapäev 20/12/2017
09:30
kohtuotsus
C-364/16 P
Konkurents
Trioplast Industrier vs. komisjon
Euroopa Kohus - Kuues koda
EN III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wathelet
kolmapäev 20/12/2017
09:30
kohtuotsus
C-372/16
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Sahyouni
Euroopa Kohus - Esimene koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
kolmapäev 20/12/2017
09:30
kohtuotsus
C-393/16
Põllumajandus
Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne
Euroopa Kohus - Teine koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 20/12/2017
09:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad C-397/16
C-435/16
Intellektuaalomand
Acacia
Acacia ja D'Amato
Euroopa Kohus - Teine koda
IT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
kolmapäev 20/12/2017
09:30
kohtuotsus
C-419/16
Isikute vaba liikumine
Simma Federspiel
Euroopa Kohus - Kolmas koda
IT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
kolmapäev 20/12/2017
09:30
kohtuotsus
C-434/16
Õigusaktide ühtlustamine
Nowak
Euroopa Kohus - Teine koda
EN III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
kolmapäev 20/12/2017
09:30
kohtuotsus
C-442/16
Võõrtöötajate sotsiaalkindlustus
Gusa
Euroopa Kohus - Viies koda
EN III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wathelet
kolmapäev 20/12/2017
09:30
kohtuotsus
C-462/16
Maksustamine
Boehringer Ingelheim Pharma
Euroopa Kohus - Viies koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
kolmapäev 20/12/2017
09:30
kohtuotsus
C-467/16
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Schlömp
Euroopa Kohus - Teine koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
kolmapäev 20/12/2017
09:30
ettepanek
C-480/16
Teenuste osutamise vabadus
Fidelity Funds
Euroopa Kohus - Viies koda
DA III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Mengozzi
kolmapäev 20/12/2017
09:30
kohtuotsus
C-492/16
Intellektuaalomand
Incyte
Euroopa Kohus - Teine koda
HU III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
kolmapäev 20/12/2017
09:30
kohtuotsus
C-500/16
Maksustamine
Caterpillar Financial Services
Euroopa Kohus - Teine koda
PL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 20/12/2017
09:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad C-504/16
C-613/16
Asutamisvabadus
Deister Holding
Juhler Holding
Euroopa Kohus - Kuues koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 20/12/2017
09:30
kohtuotsus
C-516/16
Põllumajandus
Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse
Euroopa Kohus - Seitsmes koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 20/12/2017
09:30
ettepanek
C-525/16
Konkurents
Meo – Serviços de Comunicações e Multimédia
Euroopa Kohus - Teine koda
PT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
kolmapäev 20/12/2017
09:30
kohtuotsus
C-529/16
Tolliliit
Hamamatsu Photonics Deutschland
Euroopa Kohus - Esimene koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
kolmapäev 20/12/2017
09:30
ettepanek
C-532/16
Maksustamine
SEB bankas
Euroopa Kohus - Esimene koda
LT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
kolmapäev 20/12/2017
09:30
ettepanek
C-574/16
Sotsiaalpoliitika
Grupo Norte Facility
Euroopa Kohus - Suurkoda
ES III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
kolmapäev 20/12/2017
09:30
ettepanek
C-647/16
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Hassan
Euroopa Kohus - Teine koda
FR III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Mengozzi
kolmapäev 20/12/2017
09:30
kohtuotsus
C-649/16
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Valach jt
Euroopa Kohus - Esimene koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
kolmapäev 20/12/2017
09:30
ettepanek
C-677/16
Sotsiaalpoliitika
Montero Mateos
Euroopa Kohus - Suurkoda
ES III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
kolmapäev 20/12/2017
09:30
ettepanek
C-571/17 PPU
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Ardic
Euroopa Kohus - Viies koda
NL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek

.