Kohtuistungite kalender
Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
esmaspäev 21/01/2019
14:30
kohtukõne
C-569/17
komisjon vs. Espagne (Article 260, paragraphe 3, TFUE - Crédits immobiliers résidentiels)
Euroopa Kohus - Suurkoda
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF