Kohtuistungite kalender
Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
teisipäev 21/05/2019
09:30
kohtuotsus
C-235/17
Kapitali vaba liikumine
komisjon vs. Hongrie (Usufruits sur terres agricoles)
Euroopa Kohus - Suurkoda
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
teisipäev 21/05/2019
09:30
ettepanek
C-94/18
Liidu kodakondsus
Chenchooliah
Euroopa Kohus - Suurkoda
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
teisipäev 21/05/2019
09:30
kohtukõne
C-542/18 RX-II
Institutsiooniline õigus
Réexamen Simpson vs. nõukogu
Euroopa Kohus - Suurkoda
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 21/05/2019
09:30
kohtukõne
C-543/18 RX-II
Institutsiooniline õigus
Réexamen HG vs. komisjon
Euroopa Kohus - Suurkoda
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF