Kohtuistungite kalender
Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
teisipäev 22/01/2019
09:00
kohtuotsus
C-193/17
Sotsiaalpoliitika
Cresco Investigation
Euroopa Kohus - Suurkoda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
teisipäev 22/01/2019
09:00
kohtukõne
C-543/17
Õigusaktide ühtlustamine
komisjon vs. Belgique (Article 260, paragraphe 3, TFUE - Réseaux à haut débit)
Euroopa Kohus - Suurkoda
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 22/01/2019
09:00
ettepanek
C-694/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Pillar Securitisation
Euroopa Kohus - Kolmas koda
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
teisipäev 22/01/2019
09:30
kohtuotsus
T-166/17
Vahekohtuklausel
EKETA vs. komisjon
Üldkohus - Neljas koda
EL Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 22/01/2019
09:30
kohtuotsus
T-198/17
Vahekohtuklausel
EKETA vs. komisjon
Üldkohus - Neljas koda
EL Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 22/01/2019
09:30
kohtukõne
T-228/17
Kaubanduspoliitika
Zhejiang Jndia Pipeline Industry vs. komisjon
Üldkohus - Neljas koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF