Kohtuistungite kalender
Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
esmaspäev 22/06/2020
09:00
kohtukõne
C-344/19
Sotsiaalpoliitika
Radiotelevizija Slovenija (Période d’astreinte dans un lieu reculé)
Euroopa Kohus - Suurkoda
SL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 22/06/2020
09:00
kohtukõne
C-580/19
Sotsiaalpoliitika
Stadt Offenbach am Main (Période d’astreinte d’un pompier)
Euroopa Kohus - Suurkoda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 22/06/2020
09:30
kohtukõne
T-151/18
Ben Ali vs. nõukogu
Üldkohus - Üheksas koda laiendatud koosseisus
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 22/06/2020
09:30
kohtukõne
T-478/18
Riigiabi
Bezouaoui ja HB Consultant vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 22/06/2020
15:30
kohtukõne
C-316/19
Privileegid ja immuniteedid
komisjon vs. Slovénie (Archives de la BCE)
Euroopa Kohus - Suurkoda
SL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 24/06/2020
09:30
kohtukõne
C-362/19 P
Riigiabi
komisjon vs. Fútbol Club Barcelona
Euroopa Kohus - Viies koda
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 24/06/2020
09:30
kohtukõne
T-9/19
ClientEarth vs. Euroopa Investeerimispank
Üldkohus - Teine koda laiendatud koosseisus
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 24/06/2020
09:30
kohtukõne
T-178/19
Kalai vs. nõukogu
Üldkohus - Neljas koda
FR Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 24/06/2020
14:30
kohtukõne
T-87/19
Ametnike personalieeskirjad
Broughton vs. Eurojust
Üldkohus - Neljas koda
NL Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 25/06/2020
09:30
kohtuotsus
C-92/18
Institutsiooniline õigus
Prantsusmaa vs. Parlement (Exercice du pouvoir budgétaire II)
Euroopa Kohus - Teine koda
FR III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Hogan
neljapäev 25/06/2020
09:30
kohtuotsus
C-570/18 P
Ametnike personalieeskirjad
HF vs. parlament
Euroopa Kohus - Teine koda
FR III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 25/06/2020
09:30
kohtuotsus
C-729/18 P
Ühine välis- ja julgeolekupoliitika
VTB Bank vs. nõukogu
Euroopa Kohus - Seitsmes koda
EN III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Hogan
neljapäev 25/06/2020
09:30
kohtuotsus
C-730/18 P
Vahekohtuklausel
SC vs. Eulex Kosovo
Euroopa Kohus - Esimene koda
EN III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
neljapäev 25/06/2020
09:30
kohtuotsus
C-731/18 P
Ühine välis- ja julgeolekupoliitika
Vnesheconombank vs. nõukogu
Euroopa Kohus - Seitsmes koda
ES III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Hogan
neljapäev 25/06/2020
09:30
ettepanek
C-763/18 P
Intellektuaalomand
Wallapop vs. EUIPO
Euroopa Kohus - Üheksas koda
ES III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Hogan
neljapäev 25/06/2020
09:30
ettepanek
C-808/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
komisjon vs. Hongrie (Accueil des demandeurs de protection internationale)
Euroopa Kohus - Suurkoda
HU III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pikamäe
neljapäev 25/06/2020
09:30
kohtuotsus
C-14/19 P
Institutsiooniline õigus
CSUE vs. KF
Euroopa Kohus - Teine koda
EN III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
neljapäev 25/06/2020
09:30
kohtuotsus
C-24/19
A e.a. (Éoliennes à Aalter ja à Nevele)
Euroopa Kohus - Suurkoda
NL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
neljapäev 25/06/2020
09:30
kohtuotsus
C-37/19
Sotsiaalpoliitika
Iccrea Banca
Euroopa Kohus - Esimene koda
IT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Hogan
neljapäev 25/06/2020
09:30
kohtuotsus
C-116/19 P
Ametnike personalieeskirjad
Schneider vs. EUIPO
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Hogan
neljapäev 25/06/2020
09:30
kohtuotsus
C-131/19 P
Ametnike personalieeskirjad
komisjon vs. CX
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
FR III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pikamäe
neljapäev 25/06/2020
09:30
kohtuotsus
C-380/19
Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände
Euroopa Kohus - Kuues koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
neljapäev 25/06/2020
09:30
ettepanek
C-393/19
Ühenduse õiguse põhimõtted
Okrazhna prokuratura – Haskovo ja Apelativna prokuratura – Plovdiv
Euroopa Kohus - Esimene koda
BG III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
neljapäev 25/06/2020
09:30
ettepanek
C-459/19
Maksustamine
Wellcome Trust
Euroopa Kohus - Viies koda
EN III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Hogan
neljapäev 25/06/2020
09:30
ettepanek
C-510/19
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Openbaar Ministerie (Faux en écritures)
Euroopa Kohus - Suurkoda
NL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
neljapäev 25/06/2020
09:30
kohtukõne
C-608/19
Riigiabi
INAIL
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
IT IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 25/06/2020
09:30
kohtuotsus
C-36/20 PPU
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Ministerio Fiscal (Autorité susceptible de recevoir une demande de protection internationale)
Euroopa Kohus - Neljas koda
ES III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
neljapäev 25/06/2020
09:30
kohtukõne
T-107/19
Institutsiooniline õigus
ACRE vs. parlament
Üldkohus - Kolmas koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 25/06/2020
10:30
kohtukõne
C-216/19
Põllumajandus
Land Berlin (Droits au paiement liés à la PAC)
Euroopa Kohus - Kuues koda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 25/06/2020
11:00
kohtuotsus
T-40/16
Sotsiaalpoliitika
MU vs. parlament
Üldkohus - Kaheksas koda
IT Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 25/06/2020
11:00
kohtuotsus
T-506/18
Põllumajandus
Poola vs. komisjon
Üldkohus - Teine koda
PL Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 25/06/2020
11:00
kohtuotsus
T-511/18
Ametnike personalieeskirjad
XH vs. komisjon
Üldkohus - Seitsmes koda
EN Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 25/06/2020
11:00
kohtuotsus
T-659/18
Ametnike personalieeskirjad
Reinhardt vs. Euroopa Investeerimispank
Üldkohus - Esimene koda
EN Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 25/06/2020
11:00
kohtuotsus
T-737/18
Intellektuaalomand
Siberia Oriental vs. OCVV (Siberia)
Üldkohus - Kuues koda
EN Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 25/06/2020
11:00
kohtuotsus
T-104/19
Intellektuaalomand
Dermavita vs. EUIPO - Allergan Holdings France (JUVÉDERM)
Üldkohus - Kolmas koda
EN Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 25/06/2020
11:00
kohtuotsus
T-114/19
Intellektuaalomand
Pavel vs. EUIPO - bugatti (B)
Üldkohus - Viies koda
EN Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 25/06/2020
11:00
kohtuotsus
T-133/19
Intellektuaalomand
Off-White vs. EUIPO (OFF-WHITE)
Üldkohus - Üheksas koda
EN Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 25/06/2020
11:00
kohtuotsus
T-295/19
Klymenko vs. nõukogu
Üldkohus - Viies koda
FR Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 25/06/2020
11:00
kohtuotsus
T-379/19
Intellektuaalomand
Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation vs. EUIPO (Serviceplan)
Üldkohus - Kolmas koda
DE Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 25/06/2020
11:00
kohtuotsus
T-380/19
Intellektuaalomand
Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation vs. EUIPO (Serviceplan Solutions)
Üldkohus - Kolmas koda
DE Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 25/06/2020
11:00
kohtuotsus
T-550/19
Intellektuaalomand
Nitto Pharmaceutical Industries vs. EUIPO - Chiesi Farmaceutici (NOSTER)
Üldkohus - Kuues koda
EN Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 25/06/2020
11:00
kohtuotsus
T-552/19
Malacalza Investimenti vs. BCE
Üldkohus - Neljas koda
IT Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 25/06/2020
11:00
kohtuotsus
T-651/19
Intellektuaalomand
Brands Up vs. EUIPO (Credit24)
Üldkohus - Viies koda
FI Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 26/06/2020
09:30
kohtukõne
T-245/17
Õigusaktide ühtlustamine
ViaSat vs. komisjon
Üldkohus - Kümnes koda laiendatud koosseisus
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 26/06/2020
09:30
kohtukõne
T-273/19
Intellektuaalomand
Target Ventures Group vs. EUIPO - Target Partners (TARGET VENTURES)
Üldkohus - Kolmas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF