Kohtuistungite kalender
Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
kolmapäev 23/01/2019
09:30
kohtuotsus
C-272/17
Isikute vaba liikumine
Zyla
Euroopa Kohus - Kümnes koda
NL IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 23/01/2019
09:30
kohtuotsus
C-387/17
Riigiabi
Fallimento Traghetti del Mediterraneo
Euroopa Kohus - Esimene koda
IT I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
kolmapäev 23/01/2019
09:30
kohtuotsus
C-419/17 P
Deza vs. ECHA
Euroopa Kohus - Esimene koda
CS I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
kolmapäev 23/01/2019
09:30
kohtuotsus
C-430/17
Walbusch Walter Busch
Euroopa Kohus - Kolmas koda
DE IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
kolmapäev 23/01/2019
09:30
ettepanek
C-509/17
Sotsiaalpoliitika
Plessers
Euroopa Kohus - Kolmas koda
NL IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
kolmapäev 23/01/2019
09:30
kohtukõne
C-654/17 P
Riigiabi
Bayerische Motoren Werke vs. komisjon ja Freistaat Sachsen
Euroopa Kohus - Viies koda
DE II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 23/01/2019
09:30
kohtuotsus
C-661/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
M.A. jt
Euroopa Kohus - Esimene koda
EN I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
kolmapäev 23/01/2019
09:30
kohtukõne
C-686/17
Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main
Euroopa Kohus - Esimene koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 23/01/2019
09:30
ettepanek
C-697/17
Telecom Italia
Euroopa Kohus - Viies koda
IT II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 23/01/2019
09:30
kohtuotsus
C-698/17 P
Intellektuaalomand
Klement vs. EUIPO
Euroopa Kohus - Kolmas koda
DE IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
kolmapäev 23/01/2019
09:30
kohtukõne
C-703/17
Isikute vaba liikumine
Krah
Euroopa Kohus - Teine koda
DE I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 23/01/2019
09:30
kohtukõne
C-34/18
Lovasné Tóth
Euroopa Kohus - Kolmas koda
HU IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 23/01/2019
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad C-95/18
C-96/18
Võõrtöötajate sotsiaalkindlustus
van den Berg ja Giesen
Franzen
Euroopa Kohus - Neljas koda
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 23/01/2019
09:30
kohtukõne
T-601/17
Intellektuaalomand
Rubik's Brand vs. EUIPO - Simba Toys (Forme d'un cube)
Üldkohus - Kaheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 23/01/2019
14:00
kohtukõne
T-434/15
Institutsiooniline õigus
Islamic Republic of Iran Shipping Lines jt vs. nõukogu
Üldkohus - Teine koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF