Kohtuistungite kalender
Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
esmaspäev 23/09/2019
14:30
kohtukõne
C-488/18
Maksustamine
Golfclub Schloss Igling
Euroopa Kohus - Neljas koda
DE II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 23/09/2019
15:00
kohtukõne
T-531/18
Konkurents
LL-Carpenter vs. komisjon
Üldkohus - Üheksas koda
CS Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF