Kohtuistungite kalender
Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
teisipäev 26/02/2019
09:30
kohtuotsus
C-115/16
Maksustamine
N Luxembourg 1
Euroopa Kohus - Suurkoda
DA Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
teisipäev 26/02/2019
09:30
kohtuotsus
C-116/16
Maksustamine
T Danmark
Euroopa Kohus - Suurkoda
DA Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
teisipäev 26/02/2019
09:30
kohtuotsus
C-117/16
Maksustamine
Y Denmark
Euroopa Kohus - Suurkoda
DA Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
teisipäev 26/02/2019
09:30
kohtuotsus
C-118/16
Maksustamine
X Denmark
Euroopa Kohus - Suurkoda
DA Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
teisipäev 26/02/2019
09:30
kohtuotsus
C-119/16
Maksustamine
C Danmark I
Euroopa Kohus - Suurkoda
DA Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
teisipäev 26/02/2019
09:30
kohtuotsus
C-299/16
Maksustamine
Z Denmark
Euroopa Kohus - Suurkoda
DA Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
teisipäev 26/02/2019
09:30
kohtuotsus
C-135/17
Kapitali vaba liikumine
X (Sociétés intermédiaires établies dans des pays tiers)
Euroopa Kohus - Suurkoda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Mengozzi
teisipäev 26/02/2019
09:30
kohtuotsus
C-497/17
Põllumajandus
Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs
Euroopa Kohus - Suurkoda
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
teisipäev 26/02/2019
09:30
kohtuotsus
C-581/17
Maksustamine
Wächtler
Euroopa Kohus - Suurkoda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wathelet
teisipäev 26/02/2019
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad C-609/17
C-610/17
Sotsiaalpoliitika
TSN
AKT
Euroopa Kohus - Suurkoda
FI Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 26/02/2019
09:30
ettepanek
C-33/18
Võõrtöötajate sotsiaalkindlustus
V
Euroopa Kohus - Kuues koda
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
teisipäev 26/02/2019
09:30
ettepanek
C-129/18
Liidu kodakondsus
SM
Euroopa Kohus - Suurkoda
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
teisipäev 26/02/2019
09:30
kohtuotsus
C-202/18
Institutsiooniline õigus
Rimšēvičs vs. Läti
Euroopa Kohus - Suurkoda
LV Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
teisipäev 26/02/2019
09:30
kohtuotsus
C-238/18
Institutsiooniline õigus
BCE vs. Läti
Euroopa Kohus - Suurkoda
LV Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
teisipäev 26/02/2019
09:30
kohtuotsus
T-679/16
Riigiabi
Athletic Club vs. komisjon
Üldkohus - Neljas koda
ES Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 26/02/2019
09:30
kohtuotsus
T-865/16
Riigiabi
Fútbol Club Barcelona vs. komisjon
Üldkohus - Neljas koda
ES Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 26/02/2019
09:30
kohtukõne
T-13/18
Intellektuaalomand
Crédit mutuel Arkéa vs. EUIPO - Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel)
Üldkohus - Teine koda
FR Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 26/02/2019
09:30
kohtukõne
T-28/18
Intellektuaalomand
Marriott Worldwide vs. EUIPO - AC Milan (AC MILAN)
Üldkohus - Neljas koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 26/02/2019
14:30
kohtukõne
T-291/18
Intellektuaalomand
Biedermann Technologies vs. EUIPO (Compliant Constructs)
Üldkohus - Teine koda
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF