Kohtuistungite kalender
Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
reede 26/06/2020
09:30
kohtukõne
T-245/17
Õigusaktide ühtlustamine
ViaSat vs. komisjon
Üldkohus - Kümnes koda laiendatud koosseisus
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 26/06/2020
09:30
kohtukõne
T-273/19
Intellektuaalomand
Target Ventures Group vs. EUIPO - Target Partners (TARGET VENTURES)
Üldkohus - Kolmas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF