Kohtuistungite kalender
Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
neljapäev 26/09/2019
09:30
kohtuotsus
C-11/18 P
Ühine välis- ja julgeolekupoliitika
Klymenko vs. nõukogu
Euroopa Kohus - Seitsmes koda
EN I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
neljapäev 26/09/2019
09:30
ettepanek
C-10/18 P
Konkurents
Marine Harvest vs. komisjon
Euroopa Kohus - Neljas koda
EN III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
neljapäev 26/09/2019
09:30
kohtukõne
C-456/18 P
Riigiabi
Ungari vs. komisjon
Euroopa Kohus - Esimene koda
HU III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 26/09/2019
09:30
ettepanek
C-532/18
Transport
Niki Luftfahrt
Euroopa Kohus - Neljas koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 26/09/2019
09:30
kohtuotsus
C-556/18
komisjon vs. Espagne (Eaux – Mise à jour des plans de gestion des îles Canaries)
Euroopa Kohus - Seitsmes koda
ES I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
neljapäev 26/09/2019
09:30
kohtukõne
C-560/18 P
Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych vs. komisjon
Euroopa Kohus - Viies koda
EN IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 26/09/2019
09:30
kohtukõne
C-607/18 P
Konkurents
NKT Verwaltung ja NKT vs. komisjon
Euroopa Kohus - Seitsmes koda
EN I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 26/09/2019
09:30
ettepanek
C-785/18
Põllumajandus
GAEC Jeanningros
Euroopa Kohus - Neljas koda
FR III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona