Kohtuistungite kalender
Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
kolmapäev 27/02/2019
09:30
kohtuotsus
C-563/17
Asutamisvabadus
Associação Peço a Palavra jt
Euroopa Kohus - Teine koda
PT IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 27/02/2019
09:30
kohtukõne
C-584/17 P
Vahekohtuklausel
ADR Center vs. komisjon
Euroopa Kohus - Kolmas koda
EN IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 27/02/2019
09:30
kohtuotsus
C-670/17 P
Põllumajandus
Kreeka vs. komisjon
Euroopa Kohus - Esimene koda
EL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
kolmapäev 27/02/2019
09:30
ettepanek
C-26/18
Maksustamine
Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung
Euroopa Kohus - Esimene koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 27/02/2019
09:30
kohtukõne
C-222/18
VIPA
Euroopa Kohus - Viies koda
HU I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 27/02/2019
09:30
kohtukõne
C-267/18
Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93
Euroopa Kohus - Neljas koda
RO II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 27/02/2019
09:30
kohtukõne
C-272/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Verein für Konsumenteninformation
Euroopa Kohus - Esimene koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 27/02/2019
09:30
kohtukõne
T-323/16
Majanduspoliitika
Banco Cooperativo Español vs. CRU
Üldkohus - Kaheksas koda laiendatud koosseisus
ES Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 27/02/2019
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad T-746/17
T-748/17
T-749/17
T-770/17
Intellektuaalomand
TrekStor vs. EUIPO - Beats Electronics (i.Beat jump)
TrekStor vs. EUIPO - Beats Electronics (i.Beat)
TrekStor vs. EUIPO - Beats Electronics (i.Beat jess)
Beats Electronics vs. EUIPO - TrekStor (i.Beat)
Üldkohus - Esimene koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 27/02/2019
09:30
kohtuotsus
T-107/18
Intellektuaalomand
Aytekin vs. EUIPO - Dienne Salotti (Dienne)
Üldkohus - Seitsmes koda
EN Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 27/02/2019
09:30
kohtukõne
T-214/18
Institutsiooniline õigus
Briois vs. parlament
Üldkohus - Seitsmes koda
FR Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 27/02/2019
09:30
kohtukõne
T-219/18
Intellektuaalomand
Piaggio & C. vs. EUIPO - Zhejiang Zhongneng Industry Group (Mobylettes)
Üldkohus - Kuues koda
IT Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF