Kohtuistungite kalender
Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
neljapäev 28/02/2019
09:30
kohtuotsus
C-465/16 P
Kaubanduspoliitika
nõukogu vs. Growth Energy ja Renewable Fuels Association
Euroopa Kohus - Kolmas koda
EN III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Mengozzi
neljapäev 28/02/2019
09:30
kohtuotsus
C-466/16 P
Kaubanduspoliitika
nõukogu vs. Marquis Energy
Euroopa Kohus - Kolmas koda
EN III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Mengozzi
neljapäev 28/02/2019
09:30
ettepanek
C-377/17
Teenuste osutamise vabadus
komisjon vs. Saksamaa
Euroopa Kohus - Neljas koda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
neljapäev 28/02/2019
09:30
kohtuotsus
C-388/17
SJ
Euroopa Kohus - Üheksas koda
SV Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
neljapäev 28/02/2019
09:30
kohtuotsus
C-505/17 P
Intellektuaalomand
Groupe Léa Nature vs. EUIPO
Euroopa Kohus - Üheksas koda
EN III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
neljapäev 28/02/2019
09:30
kohtuotsus
C-567/17
Maksustamine
Bene Factum
Euroopa Kohus - Kolmas koda
LT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
neljapäev 28/02/2019
09:30
kohtuotsus
C-579/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
GRADBENIŠTVO KORANA
Euroopa Kohus - Teine koda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
neljapäev 28/02/2019
09:30
ettepanek
Liidetud kohtuasjad C-612/17
C-613/17
Õigusaktide ühtlustamine
FIG
FISE
Euroopa Kohus - Teine koda
IT IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Hogan
neljapäev 28/02/2019
09:30
ettepanek
C-622/17
Teenuste osutamise vabadus
Baltic Media Alliance
Euroopa Kohus - Teine koda
LT IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 28/02/2019
09:30
ettepanek
C-624/17
Tronex
Euroopa Kohus - Teine koda
NL IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 28/02/2019
09:30
ettepanek
C-644/17
Kaubanduspoliitika
Eurobolt
Euroopa Kohus - Neljas koda
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Hogan
neljapäev 28/02/2019
09:30
ettepanek
C-649/17
Amazon EU
Euroopa Kohus - Esimene koda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
neljapäev 28/02/2019
09:30
ettepanek
C-658/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
WB
Euroopa Kohus - Esimene koda
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
neljapäev 28/02/2019
09:30
ettepanek
C-673/17
Tööstuspoliitika
Planet49
Euroopa Kohus - Suurkoda
DE IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
neljapäev 28/02/2019
09:30
ettepanek
C-677/17
Välissuhted
Çoban
Euroopa Kohus - Esimene koda
NL IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
neljapäev 28/02/2019
09:30
ettepanek
C-682/17
ExxonMobil Production Deutschland
Euroopa Kohus - Viies koda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 28/02/2019
09:30
ettepanek
C-723/17
Craeynest jt
Euroopa Kohus - Esimene koda
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 28/02/2019
09:30
ettepanek
C-729/17
Isikute vaba liikumine
komisjon vs. Kreeka
Euroopa Kohus - Neljas koda
EL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 28/02/2019
09:30
kohtuotsus
C-9/18
Transport
Meyn
Euroopa Kohus - Seitsmes koda
DE IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
neljapäev 28/02/2019
09:30
kohtuotsus
C-14/18 P
Vahekohtuklausel
Alfamicro vs. komisjon
Euroopa Kohus - Kuues koda
PT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 28/02/2019
09:30
ettepanek
C-100/18
Õigusaktide ühtlustamine
Línea Directa Aseguradora
Euroopa Kohus - Teine koda
ES IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
neljapäev 28/02/2019
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad C-105/18
C-106/18
C-107/18
C-108/18
C-109/18
C-110/18
C-111/18
C-112/18
C-113/18
UNESA
Engasa
Duerocanto
Acciona
Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica
Burgos Pérez ja Guinea Bueno
Endesa Generación
APPA
Parc del Segre jt
Euroopa Kohus - Viies koda
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 28/02/2019
09:30
kohtukõne
C-177/18
Sotsiaalpoliitika
Baldonedo Martín
Euroopa Kohus - Teine koda
ES IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 28/02/2019
09:30
ettepanek
C-254/18
Sotsiaalpoliitika
Syndicat des cadres de la sécurité intérieure
Euroopa Kohus - Teine koda
FR IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
neljapäev 28/02/2019
09:30
kohtuotsus
C-278/18
Maksustamine
Sequeira Mesquita
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
PT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
neljapäev 28/02/2019
09:30
kohtukõne
C-306/18
Tolliliit
KORADO
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
CS III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 28/02/2019
09:30
kohtuotsus
T-414/16
Drex Technologies vs. nõukogu
Üldkohus - Viies koda
FR Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 28/02/2019
09:30
kohtuotsus
T-415/16
Almashreq Investment Fund vs. nõukogu
Üldkohus - Viies koda
FR Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 28/02/2019
09:30
kohtuotsus
T-440/16
Souruh vs. nõukogu
Üldkohus - Viies koda
FR Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 28/02/2019
09:30
kohtukõne
T-466/16
Majanduspoliitika
NRW. Bank vs. CRU
Üldkohus - Kaheksas koda laiendatud koosseisus
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 28/02/2019
09:30
kohtukõne
T-54/18
Intellektuaalomand
Fashion Energy vs. EUIPO - Retail Royalty (1st AMERICAN)
Üldkohus - Viies koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 28/02/2019
09:30
kohtuotsus
T-216/18
Ametnike personalieeskirjad
Pozza vs. parlament
Üldkohus - Kaheksas koda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 28/02/2019
09:30
kohtukõne
T-268/18
Intellektuaalomand
Sandrone vs. EUIPO - J. Garcia Carrion (Luciano Sandrone)
Üldkohus - Seitsmes koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 28/02/2019
09:30
kohtuotsus
T-459/18
Intellektuaalomand
Lotte vs. EUIPO - Générale Biscuit-Glico France (PEPERO original)
Üldkohus - Üheksas koda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 28/02/2019
14:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad C-80/18
C-81/18
C-82/18
C-83/18
UNESA
Endesa Generación
Iberdrola Generación Nuclear
Euroopa Kohus - Viies koda
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 28/02/2019
15:30
kohtuotsus
T-69/16
Vahekohtuklausel
Ateknea Solutions Catalonia vs. komisjon
Üldkohus - Kolmas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 28/02/2019
15:30
kohtukõne
T-376/17
Põllumajandus
Poola vs. komisjon
Üldkohus - Kolmas koda
PL Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF