Kohtuistungite kalender
Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
esmaspäev 28/05/2018
15:00
kohtuotsus
T-426/17
Intellektuaalomand
Item Industrietechnik vs. EUIPO (EFUSE)
Üldkohus - Kuues koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 28/05/2018
15:00
kohtuotsus
T-427/17
Intellektuaalomand
Item Industrietechnik vs. EUIPO (EFUSE)
Üldkohus - Kuues koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 28/05/2018
15:00
kohtukõne
T-652/17
Intellektuaalomand
Eddy's Snack Company vs. EUIPO - Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Eddy's Snackcompany)
Üldkohus - Kuues koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF