Kohtuistungite kalender
Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
esmaspäev 28/05/2018
15:00
kohtuotsus
T-426/17
Intellektuaalomand
Item Industrietechnik vs. EUIPO (EFUSE)
Üldkohus - Kuues koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 28/05/2018
15:00
kohtuotsus
T-427/17
Intellektuaalomand
Item Industrietechnik vs. EUIPO (EFUSE)
Üldkohus - Kuues koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 28/05/2018
15:00
kohtukõne
T-652/17
Intellektuaalomand
Eddy's Snack Company vs. EUIPO - Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Eddy's Snackcompany)
Üldkohus - Kuues koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 29/05/2018
09:30
kohtuotsus
C-426/16
Põllumajandus
Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen jt
Euroopa Kohus - Suurkoda
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
teisipäev 29/05/2018
09:30
ettepanek
Liidetud kohtuasjad C-569/16
C-570/16
Sotsiaalpoliitika
Bauer
Willmeroth
Euroopa Kohus - Suurkoda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
teisipäev 29/05/2018
09:30
ettepanek
C-619/16
Sotsiaalpoliitika
Kreuziger
Euroopa Kohus - Suurkoda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
teisipäev 29/05/2018
09:30
ettepanek
C-684/16
Sotsiaalpoliitika
Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften
Euroopa Kohus - Suurkoda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
teisipäev 29/05/2018
09:30
ettepanek
C-21/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Catlin Europe
Euroopa Kohus - Viies koda
CS Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wathelet
teisipäev 29/05/2018
09:30
kohtukõne
C-258/17
Sotsiaalpoliitika
E.B.
Euroopa Kohus - Suurkoda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 29/05/2018
09:30
ettepanek
C-287/17
Äriühinguõigus
Česká pojišťovna
Euroopa Kohus - Üheksas koda
CS Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wathelet
teisipäev 29/05/2018
09:30
ettepanek
C-312/17
Sotsiaalpoliitika
Bedi
Euroopa Kohus - Kolmas koda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
teisipäev 29/05/2018
09:30
kohtuotsus
T-577/15
Intellektuaalomand
Uribe-Etxebarría Jiménez vs. EUIPO - Núcleo de comunicaciones y control (SHERPA)
Üldkohus - Esimene koda
ES Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 29/05/2018
09:30
kohtukõne
T-329/16
Bristol-Myers Squibb Pharma vs. komisjon ja EMA
Üldkohus - Teine koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 29/05/2018
09:30
kohtuotsus
T-801/16 RENV
Ametnike personalieeskirjad
Fedtke vs. CESE
Üldkohus - Neljas koda
FR Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 29/05/2018
09:30
kohtukõne
T-107/17
Institutsiooniline õigus
Steinhoff jt vs. BCE
Üldkohus - Kolmas koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 29/05/2018
09:30
kohtuotsus
T-299/17
Intellektuaalomand
Sata vs. EUIPO - Zhejiang Rongpeng Air Tools (1000)
Üldkohus - Neljas koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 29/05/2018
09:30
kohtuotsus
T-300/17
Intellektuaalomand
Sata vs. EUIPO - Zhejiang Rongpeng Air Tools (3000)
Üldkohus - Neljas koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 29/05/2018
09:30
kohtuotsus
T-301/17
Intellektuaalomand
Sata vs. EUIPO - Zhejiang Rongpeng Air Tools (2000)
Üldkohus - Neljas koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 29/05/2018
09:30
kohtuotsus
T-302/17
Intellektuaalomand
Sata vs. EUIPO - Zhejiang Rongpeng Air Tools (6000)
Üldkohus - Neljas koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 29/05/2018
09:30
kohtuotsus
T-303/17
Intellektuaalomand
Sata vs. EUIPO - Zhejiang Rongpeng Air Tools (4000)
Üldkohus - Neljas koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 29/05/2018
09:30
kohtuotsus
T-304/17
Intellektuaalomand
Sata vs. EUIPO - Zhejiang Rongpeng Air Tools (5000)
Üldkohus - Neljas koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 29/05/2018
09:30
kohtukõne
T-460/17
Intellektuaalomand
Bopp vs. EUIPO (Représentation d'un octogone équilatéral)
Üldkohus - Neljas koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 30/05/2018
09:00
kohtukõne
C-457/17
Ühenduse õiguse põhimõtted
Maniero
Euroopa Kohus - Esimene koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 30/05/2018
09:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad C-85/16 P
C-86/16 P
Intellektuaalomand
Tsujimoto vs. EUIPO
Euroopa Kohus -
EN II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
kolmapäev 30/05/2018
09:30
kohtuotsus
C-370/16
Privileegid ja immuniteedid
Dell'Acqua
Euroopa Kohus - Kolmas koda
IT IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
kolmapäev 30/05/2018
09:30
ettepanek
C-430/16 P
Ühine välis- ja julgeolekupoliitika
Bank Mellat vs. nõukogu
Euroopa Kohus - Teine koda
EN IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Mengozzi
kolmapäev 30/05/2018
09:30
kohtuotsus
C-517/16
Võõrtöötajate sotsiaalkindlustus
Czerwiński
Euroopa Kohus -
PL II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
kolmapäev 30/05/2018
09:30
ettepanek
C-664/16
Maksustamine
Vădan
Euroopa Kohus - Neljas koda
RO IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
kolmapäev 30/05/2018
09:30
ettepanek
C-120/17
Põllumajandus
Ministru kabinets
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
LV II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Mengozzi
kolmapäev 30/05/2018
09:30
kohtukõne
C-272/17
Isikute vaba liikumine
Zyla
Euroopa Kohus -
NL II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 30/05/2018
09:30
kohtukõne
C-298/17
Teenuste osutamise vabadus
France Télévisions
Euroopa Kohus - Neljas koda
FR IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 30/05/2018
09:30
kohtuotsus
C-390/17 P
Ametnike personalieeskirjad
Azoulay jt vs. parlament
Euroopa Kohus - Seitsmes koda
FR II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
kolmapäev 30/05/2018
09:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad C-519/17 P
C-522/17 P
C-523/17 P
C-524/17 P
C-525/17 P
Intellektuaalomand
L'Oréal vs. EUIPO
Euroopa Kohus - Seitsmes koda
FR II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
kolmapäev 30/05/2018
09:30
kohtukõne
T-729/16
Ametnike personalieeskirjad
PO jt vs. SEAE
Üldkohus - Viies koda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 30/05/2018
09:30
kohtukõne
T-875/16
Falcon Technologies International vs. komisjon
Üldkohus - Kaheksas koda
IT Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 30/05/2018
09:30
kohtuotsus
T-98/17
Ametnike personalieeskirjad
RT vs. parlament
Üldkohus - Kaheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 31/05/2018
09:00
ettepanek
Liidetud kohtuasjad C-626/15
C-659/16
Institutsiooniline õigus
komisjon vs. Conseil (AMP Antarctique)
komisjon vs. nõukogu
Euroopa Kohus - Suurkoda
FR III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 31/05/2018
09:00
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad C-259/16
C-260/16
Teenuste osutamise vabadus
Confetra jt
AICAI jt
Euroopa Kohus - Viies koda
IT IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
neljapäev 31/05/2018
09:00
kohtuotsus
C-382/16
Asutamisvabadus
Hornbach-Baumarkt
Euroopa Kohus - Teine koda
DE IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
neljapäev 31/05/2018
09:00
kohtuotsus
C-483/16
Sziber
Euroopa Kohus - Teine koda
HU IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
neljapäev 31/05/2018
09:00
kohtuotsus
C-526/16
komisjon vs. Poola
Euroopa Kohus - Esimene koda
PL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
neljapäev 31/05/2018
09:00
kohtuotsus
C-542/16
Asutamisvabadus
Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag jt
Euroopa Kohus - Neljas koda
SV IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
neljapäev 31/05/2018
09:00
kohtuotsus
C-633/16
Konkurents
Ernst & Young
Euroopa Kohus - Viies koda
DA IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
neljapäev 31/05/2018
09:00
kohtuotsus
C-647/16
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Hassan
Euroopa Kohus - Teine koda
FR IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Mengozzi
neljapäev 31/05/2018
09:00
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad C-660/16
C-661/16
Maksustamine
Kollroß
Wirtl
Euroopa Kohus - Viies koda
DE IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
neljapäev 31/05/2018
09:00
ettepanek
Liidetud kohtuasjad C-54/17
C-55/17
Õigusaktide ühtlustamine
Wind Tre
Vodafone Italia
Euroopa Kohus - Teine koda
IT IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
neljapäev 31/05/2018
09:00
ettepanek
C-68/17
Sotsiaalpoliitika
IR
Euroopa Kohus - Suurkoda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wathelet
neljapäev 31/05/2018
09:00
ettepanek
C-105/17
Kamenova
Euroopa Kohus - Viies koda
BG IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
neljapäev 31/05/2018
09:00
kohtuotsus
C-190/17
Kapitali vaba liikumine
Zheng
Euroopa Kohus - Esimene koda
ES III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wathelet
neljapäev 31/05/2018
09:00
ettepanek
C-244/17
Institutsiooniline õigus
komisjon vs. Conseil (Accord avec le Kazakhstan)
Euroopa Kohus - Suurkoda
EN III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 31/05/2018
09:00
ettepanek
C-245/17
Sotsiaalpoliitika
Viejobueno Ibáñez ja de la Vara González
Euroopa Kohus - Esimene koda
ES III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 31/05/2018
09:00
kohtuotsus
C-251/17
komisjon vs. Itaalia
Euroopa Kohus - Esimene koda
IT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
neljapäev 31/05/2018
09:00
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad C-262/17
C-263/17
C-273/17
Isikute vaba liikumine
Solvay Chimica Italia jt
Whirlpool Europe jt
Sol Gas Primari
Euroopa Kohus - Esimene koda
IT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 31/05/2018
09:00
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad C-266/17
C-267/17
Transport
Verkehrsbetrieb Hüttebräucker ja BVR Busverkehr Rheinland
Rhenus Veniro
Euroopa Kohus - Neljas koda
DE IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 31/05/2018
09:00
kohtuotsus
C-306/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Nothartová
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
HU III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 31/05/2018
09:00
kohtuotsus
C-335/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Valcheva
Euroopa Kohus - Esimene koda
BG III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
neljapäev 31/05/2018
09:00
kohtuotsus
C-537/17
Transport
Wegener
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 31/05/2018
09:30
kohtuotsus
T-160/16
Riigiabi
Groningen Seaports jt vs. komisjon
Üldkohus - Viies koda
NL Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 31/05/2018
09:30
kohtuotsus
T-340/16
Intellektuaalomand
Flatworld Solutions vs. EUIPO - Outsource Professional Services (Outsource 2 India)
Üldkohus - Seitsmes koda
EN Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 31/05/2018
09:30
kohtukõne
T-411/16
Syriatel Mobile Telecom vs. nõukogu
Üldkohus - Viies koda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 31/05/2018
09:30
kohtukõne
T-433/16
Konkurents
Pometon vs. komisjon
Üldkohus - Kolmas koda laiendatud koosseisus
IT Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 31/05/2018
09:30
kohtuotsus
T-461/16
Kaddour vs. nõukogu
Üldkohus - Viies koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 31/05/2018
09:30
kohtukõne
T-623/16
Intellektuaalomand
Volkswagen vs. EUIPO - Paalupaikka (MAIN AUTO WHEELS)
Üldkohus - Kaheksas koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 31/05/2018
09:30
kohtuotsus
T-770/16
Institutsiooniline õigus
Korwin-Mikke vs. parlament
Üldkohus - Kuues koda laiendatud koosseisus
FR Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 31/05/2018
09:30
kohtuotsus
T-163/17
Institutsiooniline õigus
Consorzio di garanzia dell'olio extra vergine di oliva di qualità vs. komisjon
Üldkohus - Kolmas koda
IT Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 31/05/2018
09:30
kohtuotsus
T-314/17
Intellektuaalomand
Nosio vs. EUIPO (MEZZA)
Üldkohus - Seitsmes koda
IT Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 31/05/2018
09:30
kohtuotsus
T-352/17
Institutsiooniline õigus
Korwin-Mikke vs. parlament
Üldkohus - Kuues koda laiendatud koosseisus
FR Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 31/05/2018
09:30
kohtukõne
T-486/17
Intellektuaalomand
Foodterapia vs. EUIPO - Sperlari (DIETOX)
Üldkohus - Seitsmes koda
EN Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 31/05/2018
11:30
kohtukõne
T-416/16
Othman vs. nõukogu
Üldkohus - Viies koda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 01/06/2018
09:00
kohtukõne
C-216/18 PPU
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire)
Euroopa Kohus - Suurkoda
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 01/06/2018
14:30
kohtuotsus
T-900/16
Intellektuaalomand
Casual Dreams vs. EUIPO - López Fernández (Dayaday)
Üldkohus - Teine koda
ES Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 01/06/2018
14:30
kohtukõne
T-11/17
Ametnike personalieeskirjad
RK vs. nõukogu
Üldkohus - Teine koda laiendatud koosseisus
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF