Kohtuistungite kalender
Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
teisipäev 29/01/2019
09:30
ettepanek
Avis 1/17
Institutsiooniline õigus
Accord ECG UE-Canada
Euroopa Kohus - Täiskogu
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
teisipäev 29/01/2019
09:30
kohtukõne
C-37/18
Võõrtöötajate sotsiaalkindlustus
Vueling Airlines
Euroopa Kohus - Suurkoda
FR null
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 29/01/2019
09:30
ettepanek
C-243/18 P
Ametnike personalieeskirjad
Entreprise commune Fusion for Energy vs. Galocha
Euroopa Kohus - Esimene koda
ES null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
teisipäev 29/01/2019
09:30
kohtuotsus
T-336/17
Intellektuaalomand
The GB Foods vs. EUIPO - Yatecomeré (YATEKOMO)
Üldkohus - Kohtunik ainuisikuliselt
ES Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 29/01/2019
09:30
kohtukõne
T-783/17
GE Healthcare vs. komisjon
Üldkohus - Neljas koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 29/01/2019
14:30
kohtukõne
T-728/17
Riigiabi
Marinvest ja Porting vs. komisjon
Üldkohus - Teine koda
IT Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF