Kohtuistungite kalender
Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
teisipäev 03/09/2019
09:30
kohtukõne
C-489/19 PPU
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
NJ (Parquet de Vienne)
Euroopa Kohus - Teine koda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 03/09/2019
14:30
kohtukõne
C-752/18
Deutsche Umwelthilfe
Euroopa Kohus - Suurkoda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF