Kohtuistungite kalender
Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
kolmapäev 30/01/2019
09:30
kohtuotsus
C-220/17
Õigusaktide ühtlustamine
Planta Tabak
Euroopa Kohus - Esimene koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
kolmapäev 30/01/2019
09:30
kohtuotsus
C-587/17 P
Põllumajandus
Belgia vs. komisjon
Euroopa Kohus - Neljas koda
FR II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
kolmapäev 30/01/2019
09:30
ettepanek
C-628/17
Orange Polska
Euroopa Kohus - Viies koda
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 30/01/2019
09:30
kohtukõne
C-709/17 P
Kaubanduspoliitika
komisjon vs. Kolachi Raj Industrial
Euroopa Kohus - Neljas koda
EN II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 30/01/2019
09:30
kohtukõne
C-28/18
Õigusaktide ühtlustamine
Verein für Konsumenteninformation
Euroopa Kohus - Viies koda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 30/01/2019
09:30
kohtukõne
C-32/18
Võõrtöötajate sotsiaalkindlustus
Moser
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
DE IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 30/01/2019
09:30
kohtukõne
C-72/18
Sotsiaalpoliitika
Ustariz Aróstegui
Euroopa Kohus - Teine koda
ES I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 30/01/2019
09:30
kohtukõne
C-71/18
Maksustamine
KPC Herning
Euroopa Kohus - Esimene koda
DA III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 30/01/2019
09:30
kohtukõne
T-110/17
Kaubanduspoliitika
Jiangsu Seraphim Solar System vs. komisjon
Üldkohus - Neljas koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 30/01/2019
09:30
kohtuotsus
T-290/17
Stavytskyi vs. nõukogu
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 30/01/2019
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad T-673/17
T-674/17
Riigiabi
Port autonome du Centre ja de l'Ouest jt vs. komisjon
Le Port de Bruxelles ja Région de Bruxelles-Capitale vs. komisjon
Üldkohus - Kuues koda laiendatud koosseisus
FR Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 30/01/2019
09:30
kohtukõne
T-674/17
Riigiabi
Le Port de Bruxelles ja Région de Bruxelles-Capitale vs. komisjon
Üldkohus - Kuues koda laiendatud koosseisus
FR Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 30/01/2019
09:30
kohtuotsus
T-79/18
Intellektuaalomand
Bekat vs. EUIPO - Borbet (ARBET)
Üldkohus - Esimene koda
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 30/01/2019
09:30
kohtuotsus
T-256/18
Intellektuaalomand
Arezzo Indústria e Comércio vs. EUIPO (SCHUTZ)
Üldkohus - Neljas koda
PT Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF