Kohtuistungite kalender
Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
neljapäev 30/01/2020
09:00
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad C-133/19
C-136/19
C-137/19
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
État belge (Regroupement familial – Enfant mineur)
Euroopa Kohus - Kolmas koda
FR IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 30/01/2020
09:30
kohtuotsus
C-156/17
Kapitali vaba liikumine
Köln-Aktienfonds Deka
Euroopa Kohus - Seitsmes koda
NL II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
neljapäev 30/01/2020
09:30
kohtuotsus
C-307/18
Konkurents
Generics (UK) jt
Euroopa Kohus - Neljas koda
EN I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 30/01/2020
09:30
kohtuotsus
C-394/18
Asutamisvabadus
I.G.I.
Euroopa Kohus - Teine koda
IT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
neljapäev 30/01/2020
09:30
kohtuotsus
C-395/18
Tim
Euroopa Kohus - Teine koda
IT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
neljapäev 30/01/2020
09:30
ettepanek
C-452/18
Ibercaja Banco
Euroopa Kohus - Neljas koda
ES III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 30/01/2020
09:30
kohtuotsus
C-513/18
Maksustamine
Autoservizi Giordano
Euroopa Kohus - Teine koda
IT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
neljapäev 30/01/2020
09:30
kohtuotsus
C-524/18
Dr. Willmar Schwabe
Euroopa Kohus - Teine koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Hogan
neljapäev 30/01/2020
09:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad C-538/18 P
C-539/18 P
Konkurents
České dráhy vs. komisjon
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
CS II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pikamäe
neljapäev 30/01/2020
09:30
ettepanek
C-654/18
Interseroh
Euroopa Kohus - Viies koda
DE II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
neljapäev 30/01/2020
09:30
kohtuotsus
C-725/18
Teenuste osutamise vabadus
Anton van Zantbeek
Euroopa Kohus - Seitsmes koda
NL II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 30/01/2020
09:30
ettepanek
C-786/18
Kaupade vaba liikumine
ratiopharm
Euroopa Kohus - Kolmas koda
DE II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
neljapäev 30/01/2020
09:30
kohtukõne
C-826/18
Stichting Varkens in Nood jt
Euroopa Kohus - Esimene koda
NL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 30/01/2020
09:30
kohtukõne
C-147/19
Intellektuaalomand
Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación
Euroopa Kohus - Viies koda
ES II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 30/01/2020
09:30
kohtuotsus
T-168/17
CBA Spielapparate- und Restaurantbetrieb vs. komisjon
Üldkohus - Viies koda
DE Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 30/01/2020
09:30
kohtukõne
T-255/17
Konkurents
Les Mousquetaires ja ITM Entreprises vs. komisjon
Üldkohus - Üheksas koda laiendatud koosseisus
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 30/01/2020
09:30
kohtukõne
T-420/17
Majanduspoliitika
Portigon vs. CRU
Üldkohus - Kaheksas koda laiendatud koosseisus
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 30/01/2020
09:30
kohtuotsus
T-224/18
Ametnike personalieeskirjad
PV vs. komisjon
Üldkohus - Viies koda
FR Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 30/01/2020
09:30
kohtuotsus
T-292/18
Põllumajandus
Portugal vs. komisjon
Üldkohus - Viies koda
PT Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 30/01/2020
09:30
kohtukõne
T-307/18
Kaubanduspoliitika
Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals vs. komisjon
Üldkohus - Kuues koda
EN Saal Dalsgaard
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 30/01/2020
09:30
kohtuotsus
T-598/18
Intellektuaalomand
Grupo Textil Brownie vs. EUIPO - The Guide Association (BROWNIE)
Üldkohus - Kolmas koda
EN Saal Dalsgaard
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 30/01/2020
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad T-717/18
T-718/18
Intellektuaalomand
B.D. vs. EUIPO - Philicon-97 (PHILIBON)
Boyer vs. EUIPO - Philicon-97 (PHILIBON DEPUIS 1957 www.philibon.com)
Üldkohus - Kümnes koda
EN Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 30/01/2020
09:30
kohtukõne
T-718/18
Intellektuaalomand
Boyer vs. EUIPO - Philicon-97 (PHILIBON DEPUIS 1957 www.philibon.com)
Üldkohus - Kümnes koda
EN Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 30/01/2020
09:30
kohtuotsus
T-336/19
Ametnike personalieeskirjad
BZ vs. komisjon
Üldkohus - Viies koda
FR Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 30/01/2020
09:30
kohtuotsus
T-559/19
Intellektuaalomand
Julius Sämann vs. EUIPO - Maharishi Vedic University (Représentation d'un arbre)
Üldkohus - Viies koda
EN Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 30/01/2020
14:30
kohtukõne
C-43/19
Maksustamine
Vodafone Portugal
Euroopa Kohus - Üheksas koda
PT I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF