Kohtuistungite kalender
Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
neljapäev 31/01/2019
09:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad C-183/17 P
C-184/17 P
Välissuhted
International Management Group vs. komisjon
Euroopa Kohus - Kolmas koda
EN II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 31/01/2019
09:30
kohtuotsus
C-194/17 P
Intellektuaalomand
Pandalis vs. EUIPO
Euroopa Kohus - Kolmas koda
DE II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 31/01/2019
09:30
kohtuotsus
C-225/17 P
Ühine välis- ja julgeolekupoliitika
Islamic Republic of Iran Shipping Lines jt vs. nõukogu
Euroopa Kohus - Neljas koda
EN II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
neljapäev 31/01/2019
09:30
ettepanek
C-704/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
D. H.
Euroopa Kohus - Suurkoda
CS III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
neljapäev 31/01/2019
09:30
kohtuotsus
C-6/18 P
Põllumajandus
Kreeka vs. komisjon
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
EL II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 31/01/2019
09:30
ettepanek
C-25/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Kerr
Euroopa Kohus - Esimene koda
BG III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 31/01/2019
09:30
ettepanek
C-55/18
Sotsiaalpoliitika
CCOO
Euroopa Kohus - Suurkoda
ES III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
neljapäev 31/01/2019
09:30
kohtuotsus
C-149/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Da Silva Martins
Euroopa Kohus - Kuues koda
PT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 31/01/2019
09:30
kohtukõne
C-208/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Petruchová
Euroopa Kohus - Esimene koda
CS III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 31/01/2019
09:30
kohtukõne
C-226/18
Tolliliit
Krohn & Schröder
Euroopa Kohus - Neljas koda
DE II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 31/01/2019
09:30
kohtukõne
C-239/18
Põllumajandus
Saatgut-Treuhandverwaltung
Euroopa Kohus - Viies koda
DE IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 31/01/2019
09:30
kohtukõne
T-478/16
Frank vs. komisjon
Üldkohus - Viies koda
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 31/01/2019
09:30
kohtuotsus
T-215/17
Intellektuaalomand
Pear Technologies vs. EUIPO - Apple (PEAR)
Üldkohus - Viies koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 31/01/2019
09:30
kohtuotsus
T-559/17
Abdulkarim vs. nõukogu
Üldkohus - Viies koda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 31/01/2019
09:30
kohtuotsus
T-604/17
Intellektuaalomand
Thun vs. EUIPO (Poisson)
Üldkohus - Üheksas koda
IT Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 31/01/2019
09:30
kohtuotsus
T-667/17
Alkarim for Trade and Industry vs. nõukogu
Üldkohus - Viies koda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 31/01/2019
09:30
kohtuotsus
T-97/18
Intellektuaalomand
DeepMind Technologies vs. EUIPO (STREAMS)
Üldkohus - Üheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 31/01/2019
09:30
kohtuotsus
T-427/18
Intellektuaalomand
Geske vs. EUIPO (SATISFYERMEN)
Üldkohus - Kaheksas koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 31/01/2019
14:30
kohtukõne
C-291/18
Maksustamine
Grup Servicii Petroliere
Euroopa Kohus - Kolmas koda
RO II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF