Kohtuistungite kalender
Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
neljapäev 31/05/2018
09:00
ettepanek
Liidetud kohtuasjad C-626/15
C-659/16
Institutsiooniline õigus
komisjon vs. Conseil (AMP Antarctique)
komisjon vs. nõukogu
Euroopa Kohus - Suurkoda
FR III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 31/05/2018
09:00
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad C-259/16
C-260/16
Teenuste osutamise vabadus
Confetra jt
AICAI jt
Euroopa Kohus - Viies koda
IT IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
neljapäev 31/05/2018
09:00
kohtuotsus
C-382/16
Asutamisvabadus
Hornbach-Baumarkt
Euroopa Kohus - Teine koda
DE IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
neljapäev 31/05/2018
09:00
kohtuotsus
C-483/16
Sziber
Euroopa Kohus - Teine koda
HU IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
neljapäev 31/05/2018
09:00
kohtuotsus
C-526/16
komisjon vs. Poola
Euroopa Kohus - Esimene koda
PL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
neljapäev 31/05/2018
09:00
kohtuotsus
C-542/16
Asutamisvabadus
Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag jt
Euroopa Kohus - Neljas koda
SV IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
neljapäev 31/05/2018
09:00
kohtuotsus
C-633/16
Konkurents
Ernst & Young
Euroopa Kohus - Viies koda
DA IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
neljapäev 31/05/2018
09:00
kohtuotsus
C-647/16
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Hassan
Euroopa Kohus - Teine koda
FR IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Mengozzi
neljapäev 31/05/2018
09:00
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad C-660/16
C-661/16
Maksustamine
Kollroß
Wirtl
Euroopa Kohus - Viies koda
DE IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
neljapäev 31/05/2018
09:00
ettepanek
Liidetud kohtuasjad C-54/17
C-55/17
Õigusaktide ühtlustamine
Wind Tre
Vodafone Italia
Euroopa Kohus - Teine koda
IT IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
neljapäev 31/05/2018
09:00
ettepanek
C-68/17
Sotsiaalpoliitika
IR
Euroopa Kohus - Suurkoda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wathelet
neljapäev 31/05/2018
09:00
ettepanek
C-105/17
Kamenova
Euroopa Kohus - Viies koda
BG IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
neljapäev 31/05/2018
09:00
kohtuotsus
C-190/17
Kapitali vaba liikumine
Zheng
Euroopa Kohus - Esimene koda
ES III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wathelet
neljapäev 31/05/2018
09:00
ettepanek
C-244/17
Institutsiooniline õigus
komisjon vs. Conseil (Accord avec le Kazakhstan)
Euroopa Kohus - Suurkoda
EN III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 31/05/2018
09:00
ettepanek
C-245/17
Sotsiaalpoliitika
Viejobueno Ibáñez ja de la Vara González
Euroopa Kohus - Esimene koda
ES III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 31/05/2018
09:00
kohtuotsus
C-251/17
komisjon vs. Itaalia
Euroopa Kohus - Esimene koda
IT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
neljapäev 31/05/2018
09:00
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad C-262/17
C-263/17
C-273/17
Isikute vaba liikumine
Solvay Chimica Italia jt
Whirlpool Europe jt
Sol Gas Primari
Euroopa Kohus - Esimene koda
IT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 31/05/2018
09:00
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad C-266/17
C-267/17
Transport
Verkehrsbetrieb Hüttebräucker ja BVR Busverkehr Rheinland
Rhenus Veniro
Euroopa Kohus - Neljas koda
DE IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 31/05/2018
09:00
kohtuotsus
C-306/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Nothartová
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
HU III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 31/05/2018
09:00
kohtuotsus
C-335/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Valcheva
Euroopa Kohus - Esimene koda
BG III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
neljapäev 31/05/2018
09:00
kohtuotsus
C-537/17
Transport
Wegener
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 31/05/2018
09:30
kohtuotsus
T-160/16
Riigiabi
Groningen Seaports jt vs. komisjon
Üldkohus - Viies koda
NL Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 31/05/2018
09:30
kohtuotsus
T-340/16
Intellektuaalomand
Flatworld Solutions vs. EUIPO - Outsource Professional Services (Outsource 2 India)
Üldkohus - Seitsmes koda
EN Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 31/05/2018
09:30
kohtukõne
T-411/16
Syriatel Mobile Telecom vs. nõukogu
Üldkohus - Viies koda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 31/05/2018
09:30
kohtukõne
T-433/16
Konkurents
Pometon vs. komisjon
Üldkohus - Kolmas koda laiendatud koosseisus
IT Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 31/05/2018
09:30
kohtuotsus
T-461/16
Kaddour vs. nõukogu
Üldkohus - Viies koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 31/05/2018
09:30
kohtukõne
T-623/16
Intellektuaalomand
Volkswagen vs. EUIPO - Paalupaikka (MAIN AUTO WHEELS)
Üldkohus - Kaheksas koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 31/05/2018
09:30
kohtuotsus
T-770/16
Institutsiooniline õigus
Korwin-Mikke vs. parlament
Üldkohus - Kuues koda laiendatud koosseisus
FR Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 31/05/2018
09:30
kohtuotsus
T-163/17
Institutsiooniline õigus
Consorzio di garanzia dell'olio extra vergine di oliva di qualità vs. komisjon
Üldkohus - Kolmas koda
IT Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 31/05/2018
09:30
kohtuotsus
T-314/17
Intellektuaalomand
Nosio vs. EUIPO (MEZZA)
Üldkohus - Seitsmes koda
IT Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 31/05/2018
09:30
kohtuotsus
T-352/17
Institutsiooniline õigus
Korwin-Mikke vs. parlament
Üldkohus - Kuues koda laiendatud koosseisus
FR Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 31/05/2018
09:30
kohtukõne
T-486/17
Intellektuaalomand
Foodterapia vs. EUIPO - Sperlari (DIETOX)
Üldkohus - Seitsmes koda
EN Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 31/05/2018
11:30
kohtukõne
T-416/16
Othman vs. nõukogu
Üldkohus - Viies koda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF