Kohtuistungite kalender
Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
esmaspäev 04/02/2019
14:30
kohtukõne
C-171/18
Sotsiaalpoliitika
Safeway
Euroopa Kohus - Suurkoda
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 04/02/2019
15:00
kohtukõne
T-696/17
Riigiabi
Havenbedrijf Antwerpen ja Maatschappij van de Brugse Zeehaven vs. komisjon
Üldkohus - Kuues koda laiendatud koosseisus
NL Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF