Kohtuistungite kalender
Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
kolmapäev 04/09/2019
09:30
kohtuotsus
C-686/17
Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main
Euroopa Kohus - Esimene koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
kolmapäev 04/09/2019
09:30
kohtuotsus
C-71/18
Maksustamine
KPC Herning
Euroopa Kohus - Esimene koda
DA III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
kolmapäev 04/09/2019
09:30
kohtuotsus
C-347/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Salvoni
Euroopa Kohus - Esimene koda
IT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
kolmapäev 04/09/2019
09:30
kohtuotsus
C-473/18
Isikute vaba liikumine
Bundesagentur für Arbeit - Familienkasse Baden-Württemberg West
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
DE II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
kolmapäev 04/09/2019
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad C-496/18
C-497/18
HUNGEOD jt
Budapesti Közlekedési Zrt.
Euroopa Kohus - Neljas koda
HU II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 04/09/2019
09:30
kohtukõne
C-616/18
Cofidis
Euroopa Kohus - Teine koda
FR I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 04/09/2019
09:30
kohtukõne
C-639/18
Sparkasse Südholstein
Euroopa Kohus - Esimene koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 04/09/2019
09:30
kohtukõne
T-443/18
Intellektuaalomand
Peek & Cloppenburg vs. EUIPO - Peek & Cloppenburg (Vogue Peek & Cloppenburg)
Üldkohus - Neljas koda
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 04/09/2019
10:30
kohtukõne
C-679/18
OPR-Finance
Euroopa Kohus - Teine koda
CS I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 04/09/2019
14:30
kohtuotsus
T-603/17
Põllumajandus
Leedu vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda
LT Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 04/09/2019
14:30
kohtuotsus
T-308/18
Hamas vs. nõukogu
Üldkohus - Esimene koda
FR Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF