Kohtuistungite kalender
Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
teisipäev 04/12/2018
09:00
kohtuotsus
C-378/17
Sotsiaalpoliitika
The Minister for Justice and Equality ja Commissioner of the Garda Síochána
Euroopa Kohus - Suurkoda
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
teisipäev 04/12/2018
09:00
kohtukõne
C-129/18
Liidu kodakondsus
SM
Euroopa Kohus - Suurkoda
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 04/12/2018
09:00
ettepanek
C-621/18
Institutsiooniline õigus
Wightman jt
Euroopa Kohus - Täiskogu
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
teisipäev 04/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-517/16
Ametnike personalieeskirjad
Janoha jt vs. komisjon
Üldkohus - Neljas koda laiendatud koosseisus
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 04/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-518/16
Ametnike personalieeskirjad
Carreras Sequeros jt vs. komisjon
Üldkohus - Neljas koda laiendatud koosseisus
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 04/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-560/16
Ametnike personalieeskirjad
Schneider vs. EUIPO
Üldkohus - Neljas koda
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 04/12/2018
09:30
kohtukõne
T-492/17
Ametnike personalieeskirjad
Fleig vs. SEAE
Üldkohus - Esimene koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF