Kohtuistungite kalender
Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
teisipäev 05/02/2019
09:00
ettepanek
C-646/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Moro
Euroopa Kohus - Esimene koda
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
teisipäev 05/02/2019
09:00
ettepanek
C-676/17
Ühenduse õiguse põhimõtted
Călin
Euroopa Kohus - Neljas koda
RO Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
teisipäev 05/02/2019
09:00
kohtukõne
C-128/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Dorobantu
Euroopa Kohus - Suurkoda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 05/02/2019
09:30
kohtuotsus
T-177/16
Intellektuaalomand
Mema vs. OCVV (Braeburn 78 (11078))
Üldkohus - Kolmas koda
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 05/02/2019
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad T-698/17
T-792/17
Intellektuaalomand
Man Truck & Bus vs. EUIPO - Halla Holdings (MANDO)
Üldkohus - Neljas koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 05/02/2019
09:30
kohtuotsus
T-88/18
Intellektuaalomand
Gruppo Armonie vs. EUIPO (ARMONIE)
Üldkohus - Kolmas koda
IT Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF