Kohtuistungite kalender
Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
kolmapäev 05/12/2018
09:30
ettepanek
C-341/17 P
Põllumajandus
Kreeka vs. komisjon
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
EL I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
kolmapäev 05/12/2018
09:30
ettepanek
C-450/17 P
Majanduspoliitika
Landeskreditbank Baden-Württemberg
Euroopa Kohus - Esimene koda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Hogan
kolmapäev 05/12/2018
09:30
ettepanek
Liidetud kohtuasjad C-473/17
C-546/17
Energeetika
Repsol Butano
DISA Gas
Euroopa Kohus - Esimene koda
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
kolmapäev 05/12/2018
09:30
kohtukõne
C-2/18
Põllumajandus
Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė
Euroopa Kohus - Teine koda
LT I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 05/12/2018
09:30
kohtukõne
C-26/18
Maksustamine
Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung
Euroopa Kohus - Esimene koda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 05/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-875/16
Falcon Technologies International vs. komisjon
Üldkohus - Kaheksas koda
IT Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 05/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-152/17
Sumner vs. komisjon
Üldkohus - Kaheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 05/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-312/17
Campbell vs. komisjon
Üldkohus - Kaheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 05/12/2018
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad T-117/18
T-118/18
T-119/18
T-120/18
T-121/18
Intellektuaalomand
Agencja Wydawnicza Technopol vs. EUIPO (200 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol vs. EUIPO (300 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol vs. EUIPO (400 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol vs. EUIPO ( 500 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol vs. EUIPO (1000 PANORAMICZNYCH)
Üldkohus - Kaheksas koda
PL Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 05/12/2018
11:00
kohtukõne
C-33/18
Võõrtöötajate sotsiaalkindlustus
V
Euroopa Kohus - Kuues koda
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 05/12/2018
14:00
kohtuotsus
T-329/16
Bristol-Myers Squibb Pharma vs. komisjon ja EMA
Üldkohus - Teine koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 05/12/2018
14:00
kohtukõne
T-37/17
Institutsiooniline õigus
Bank Tejarat vs. nõukogu
Üldkohus - Teine koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF