Kohtuistungite kalender
Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
reede 07/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-664/14
Riigiabi
Belgia vs. komisjon
Üldkohus - Kolmas koda laiendatud koosseisus
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 07/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-280/17
GE.CO.P. vs. komisjon
Üldkohus - Kolmas koda
IT Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 07/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-378/17
Intellektuaalomand
La Zaragozana vs. EUIPO - Heineken Italia (CERVISIA)
Üldkohus - Kolmas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 07/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-471/17
Intellektuaalomand
Edison vs. EUIPO (EDISON)
Üldkohus - Kolmas koda
IT Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 07/12/2018
09:30
kohtukõne
T-562/17
Intellektuaalomand
dm-drogerie markt vs. EUIPO - Albea Services (ALBÉA)
Üldkohus - Kolmas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF