Kohtuistungite kalender
Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
teisipäev 08/01/2019
09:30
kohtukõne
C-556/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Torubarov
Euroopa Kohus - Suurkoda
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 08/01/2019
09:30
kohtukõne
T-617/17
Institutsiooniline õigus
Vialto Consulting vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda
EL Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF