Kohtuistungite kalender
Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
reede 08/02/2019
09:30
kohtuotsus
T-647/17
Intellektuaalomand
Serendipity jt vs. EUIPO - CKL Holdings (CHIARA FERRAGNI)
Üldkohus - Neljas koda
IT Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 08/02/2019
09:30
kohtukõne
T-65/18
Venezuela vs. nõukogu
Üldkohus - Neljas koda laiendatud koosseisus
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF