Kohtuistungite kalender
Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
kolmapäev 09/01/2019
09:30
ettepanek
C-620/16
Ühenduse õiguse põhimõtted
komisjon vs. Saksamaa
Euroopa Kohus - Neljas koda
DE IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
kolmapäev 09/01/2019
09:30
ettepanek
C-668/17 P
Intellektuaalomand
Viridis Pharmaceutical vs. EUIPO
Euroopa Kohus - Neljas koda
DE IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
kolmapäev 09/01/2019
09:30
kohtukõne
C-674/17
Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola
Euroopa Kohus - Teine koda
FI I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 09/01/2019
09:30
kohtukõne
C-688/17
Intellektuaalomand
Bayer Pharma
Euroopa Kohus - Kolmas koda
HU IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 09/01/2019
09:30
kohtukõne
C-691/17
Maksustamine
PORR Építési Kft.
Euroopa Kohus - Kümnes koda
HU II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 09/01/2019
09:30
kohtukõne
C-127/18
Maksustamine
A-PACK CZ
Euroopa Kohus - Esimene koda
CS III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 09/01/2019
09:30
kohtukõne
T-12/18
Intellektuaalomand
Zweirad-Center Stadler vs. EUIPO - Triumph Designs (Triumph)
Üldkohus - Esimene koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF