Kohtuistungite kalender
Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
esmaspäev 09/09/2019
09:30
kohtukõne
C-623/17
Õigusaktide ühtlustamine
Privacy International
Euroopa Kohus - Suurkoda
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 09/09/2019
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad C-511/18
C-512/18
Õigusaktide ühtlustamine
La Quadrature du Net jt
French Data Network jt
Euroopa Kohus - Suurkoda
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 09/09/2019
09:30
kohtukõne
C-520/18
Õigusaktide ühtlustamine
Ordre des barreaux francophones ja germanophone jt
Euroopa Kohus - Suurkoda
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 09/09/2019
09:30
kohtukõne
T-143/18
Majanduspoliitika
Société générale vs. BCE
Üldkohus - Teine koda laiendatud koosseisus
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 09/09/2019
09:30
kohtuotsus
T-680/18
Intellektuaalomand
SLL Service vs. EUIPO - Elfa International (LUMIN8)
Üldkohus - Teine koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 09/09/2019
09:30
kohtuotsus
T-689/18
Intellektuaalomand
Executive Selling vs. EUIPO (EXECUTIVE SELLING)
Üldkohus - Teine koda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 09/09/2019
14:30
kohtukõne
T-144/18
Majanduspoliitika
Crédit agricole jt vs. BCE
Üldkohus - Teine koda laiendatud koosseisus
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF