Kohtuistungite kalender
Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
esmaspäev 24/06/2019
14:30
kohtuotsus
C-573/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Popławski
Euroopa Kohus - Suurkoda
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
esmaspäev 24/06/2019
14:30
kohtukõne
C-66/18
Teenuste osutamise vabadus
komisjon vs. Hongrie (Enseignement supérieur)
Euroopa Kohus - Suurkoda
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 24/06/2019
14:30
kohtuotsus
C-619/18
Ühenduse õiguse põhimõtted
komisjon vs. Pologne (Indépendance de la Cour suprême)
Euroopa Kohus - Suurkoda
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
neljapäev 27/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-597/17
Maksustamine
Belgisch Syndicaat van Chiropraxie jt
Euroopa Kohus - Kuues koda
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
neljapäev 27/06/2019
09:30
kohtukõne
C-114/18
Õigusaktide ühtlustamine
Sandoz ja Hexal
Euroopa Kohus - Neljas koda
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 27/06/2019
09:30
ettepanek
C-274/18
Sotsiaalpoliitika
Schuch-Ghannadan
Euroopa Kohus - Kolmas koda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
neljapäev 27/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-348/18
Põllumajandus
Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele
Euroopa Kohus - Seitsmes koda
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
neljapäev 27/06/2019
09:30
ettepanek
C-379/18
Transport
Deutsche Lufthansa
Euroopa Kohus - Neljas koda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
neljapäev 27/06/2019
09:30
ettepanek
C-445/18
Põllumajandus
Vaselife International ja Chrysal International
Euroopa Kohus - Esimene koda
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Hogan
neljapäev 27/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-518/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
RD (Certification en tant que titre exécutoire européen)
Euroopa Kohus - Kuues koda
CS Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
neljapäev 27/06/2019
09:30
ettepanek
Liidetud kohtuasjad C-585/18
C-624/18
C-625/18
Ühenduse õiguse põhimõtted
Krajowa Rada Sądownictwa (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
CP (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
DO (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
Euroopa Kohus - Suurkoda
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
teisipäev 02/07/2019
09:30
kohtukõne
C-274/14
Riigiabi
Banco de Santander
Euroopa Kohus - Suurkoda
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 02/07/2019
09:30
ettepanek
C-240/18 P
Intellektuaalomand
Constantin Film Produktion vs. EUIPO
Euroopa Kohus - Viies koda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
esmaspäev 08/07/2019
14:30
kohtuotsus
C-543/17
Õigusaktide ühtlustamine
komisjon vs. Belgique (Article 260, paragraphe 3, TFUE - Réseaux à haut débit)
Euroopa Kohus - Suurkoda
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
esmaspäev 08/07/2019
14:30
kohtukõne
C-457/18
Ühenduse õiguse põhimõtted
Sloveenia vs. Croatie
Euroopa Kohus - Suurkoda
HR Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pikamäe
teisipäev 09/07/2019
09:00
kohtukõne
C-311/18
Õigusaktide ühtlustamine
Facebook Ireland ja Schrems
Euroopa Kohus - Suurkoda
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 09/07/2019
09:00
ettepanek
C-414/18
Õigusaktide ühtlustamine
Iccrea Banca
Euroopa Kohus - Suurkoda
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
neljapäev 11/07/2019
09:30
kohtukõne
C-582/18 P
Konkurents
Viscas vs. komisjon
Euroopa Kohus - Seitsmes koda
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 11/07/2019
09:30
kohtukõne
C-589/18 P
Konkurents
Furukawa Electric vs. komisjon
Euroopa Kohus - Seitsmes koda
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 11/07/2019
09:30
kohtukõne
C-590/18 P
Konkurents
Fujikura vs. Commision
Euroopa Kohus - Seitsmes koda
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 11/07/2019
14:30
kohtukõne
C-591/18 P
Konkurents
Brugg Kabel ja Kabelwerke Brugg vs. komisjon
Euroopa Kohus - Seitsmes koda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 11/07/2019
15:00
kohtukõne
C-593/18 P
Konkurents
ABB ja ABB vs. komisjon
Euroopa Kohus - Seitsmes koda
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 15/07/2019
09:30
kohtukõne
C-507/18
Ühenduse õiguse põhimõtted
Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI
Euroopa Kohus - Suurkoda
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 26/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-474/17
Põllumajandus
Portugal vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda
PT Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 26/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-617/17
Institutsiooniline õigus
Vialto Consulting vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda
EL Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 26/06/2019
09:30
kohtukõne
T-21/18
Põllumajandus
Poola vs. komisjon
Üldkohus - Kuues koda
PL Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 26/06/2019
14:30
kohtukõne
T-689/18
Intellektuaalomand
Executive Selling vs. EUIPO (EXECUTIVE SELLING)
Üldkohus - Teine koda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 28/06/2019
09:30
kohtukõne
T-334/17
Konkurents
Cargolux Airlines vs. komisjon
Üldkohus - Neljas koda laiendatud koosseisus
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 02/07/2019
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad T-323/17
T-325/17
Konkurents
Martinair Holland vs. komisjon
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij vs. komisjon
Üldkohus - Neljas koda laiendatud koosseisus
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 02/07/2019
09:30
kohtukõne
T-325/17
Konkurents
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij vs. komisjon
Üldkohus - Neljas koda laiendatud koosseisus
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 03/07/2019
09:30
kohtuotsus
T-573/16
Ametnike personalieeskirjad
PT vs. Euroopa Investeerimispank
Üldkohus - Neljas koda
SV Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 03/07/2019
09:30
kohtukõne
T-340/17
Konkurents
Japan Airlines vs. komisjon
Üldkohus - Neljas koda laiendatud koosseisus
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 04/07/2019
09:30
kohtuotsus
T-598/17
Põllumajandus
Itaalia vs. komisjon
Üldkohus - Kaheksas koda
IT Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 04/07/2019
09:30
kohtukõne
T-498/18
Intellektuaalomand
ZPC Flis vs. EUIPO - Aldi Einkauf (Happy Moreno choco)
Üldkohus - Kaheksas koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 05/07/2019
09:30
kohtukõne
T-343/17
Konkurents
Cathay Pacific Airways vs. komisjon
Üldkohus - Neljas koda laiendatud koosseisus
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 09/07/2019
09:30
kohtukõne
T-342/17
Konkurents
Deutsche Lufthansa jt vs. komisjon
Üldkohus - Neljas koda laiendatud koosseisus
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 09/07/2019
09:30
kohtuotsus
T-253/18
Ametnike personalieeskirjad
VY vs. komisjon
Üldkohus - Kolmas koda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 11/07/2019
09:30
kohtukõne
T-324/17
Konkurents
SAS Cargo Group jt vs. komisjon
Üldkohus - Neljas koda laiendatud koosseisus
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 11/07/2019
09:30
kohtuotsus
T-349/18
Intellektuaalomand
Hauzenberger vs. EUIPO (TurboPerformance)
Üldkohus - Neljas koda
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 12/07/2019
09:30
kohtuotsus
T-276/17
Intellektuaalomand
Ogrodnik vs. EUIPO - Aviario Tropical (Tropical)
Üldkohus - Neljas koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 12/07/2019
09:30
kohtuotsus
T-289/17
Riigiabi
Keolis CIF jt vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 12/07/2019
09:30
kohtuotsus
T-291/17
Riigiabi
Transdev jt vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 12/07/2019
09:30
kohtuotsus
T-292/17
Riigiabi
Région Île-de-France vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 12/07/2019
09:30
kohtuotsus
T-309/17
Riigiabi
Optile vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 12/07/2019
09:30
kohtuotsus
T-330/17
Riigiabi
Ceobus jt vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 12/07/2019
09:30
kohtukõne
T-344/17
Konkurents
Latam Airlines Group ja Lan Cargo vs. komisjon
Üldkohus - Neljas koda laiendatud koosseisus
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 12/07/2019
09:30
kohtuotsus
T-698/17
Intellektuaalomand
MAN Truck & Bus vs. EUIPO - Halla Holdings (MANDO)
Üldkohus - Neljas koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 12/07/2019
09:30
kohtuotsus
T-738/17
Riigiabi
STIF-IDF vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 12/07/2019
09:30
kohtuotsus
T-772/17
Intellektuaalomand
Café del Mar jt vs. EUIPO - Guiral Broto (Café del Mar)
Üldkohus - Neljas koda
ES Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 12/07/2019
09:30
kohtuotsus
T-773/17
Intellektuaalomand
Café del Mar jt vs. EUIPO - Guiral Broto (Café del Mar)
Üldkohus - Neljas koda
ES Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 12/07/2019
09:30
kohtuotsus
T-774/17
Intellektuaalomand
Café del Mar jt vs. EUIPO - Guiral Broto (C del M)
Üldkohus - Neljas koda
ES Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 12/07/2019
09:30
kohtuotsus
T-792/17
Intellektuaalomand
MAN Truck & Bus vs. EUIPO - Halla Holdings (MANDO)
Üldkohus - Neljas koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 12/07/2019
09:30
kohtuotsus
T-113/18
Intellektuaalomand
Miles-Bramwell Executive Services vs. EUIPO (FREE)
Üldkohus - Neljas koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 12/07/2019
09:30
kohtuotsus
T-114/18
Intellektuaalomand
Miles-Bramwell Executive Services vs. EUIPO (FREE)
Üldkohus - Neljas koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 12/07/2019
09:30
kohtuotsus
T-264/18
Intellektuaalomand
Gruppo Armonie vs. EUIPO (mo.da)
Üldkohus - Neljas koda
IT Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 26/06/2019
11:00
kohtukõne
C-427/18 P
Ametnike personalieeskirjad
SEAE vs. Alba Aguilera jt
Euroopa Kohus - Kümnes koda
FR II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 27/06/2019
09:00
kohtukõne
C-228/18
Konkurents
Budapest Bank jt
Euroopa Kohus - Viies koda
HU II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 03/07/2019
09:30
kohtuotsus
C-644/17
Kaubanduspoliitika
Eurobolt
Euroopa Kohus - Neljas koda
NL II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Hogan
kolmapäev 03/07/2019
09:30
kohtuotsus
C-668/17 P
Intellektuaalomand
Viridis Pharmaceutical vs. EUIPO
Euroopa Kohus - Neljas koda
DE II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
kolmapäev 03/07/2019
09:30
kohtuotsus
C-242/18
Maksustamine
UniCredit Leasing
Euroopa Kohus - Esimene koda
BG II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
kolmapäev 03/07/2019
09:30
kohtukõne
C-465/18
Teenuste osutamise vabadus
Comune di Bernareggio
Euroopa Kohus - Neljas koda
IT II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 26/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-723/17
Craeynest jt
Euroopa Kohus - Esimene koda
NL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
kolmapäev 26/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-729/17
Isikute vaba liikumine
komisjon vs. Kreeka
Euroopa Kohus - Neljas koda
EL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
kolmapäev 26/06/2019
09:30
ettepanek
Liidetud kohtuasjad C-155/18 P
C-156/18 P
C-157/18 P
C-158/18 P
Intellektuaalomand
Tulliallan Burlington vs. EUIPO
Euroopa Kohus - Neljas koda
EN III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Hogan
kolmapäev 26/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-159/18
Transport
Moens
Euroopa Kohus - Neljas koda
FR III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
kolmapäev 26/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-247/18 P
Sotsiaalpoliitika
Itaalia vs. Commission (Vérifications nécessaires)
Euroopa Kohus - Neljas koda
IT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
kolmapäev 26/06/2019
09:30
ettepanek
C-255/18
Õigusaktide ühtlustamine
State Street Bank International
Euroopa Kohus - Esimene koda
IT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 26/06/2019
09:30
ettepanek
C-386/18
Kalanduspoliitika
Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel
Euroopa Kohus - Teine koda
NL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
kolmapäev 26/06/2019
09:30
ettepanek
C-396/18
Transport
Cafaro
Euroopa Kohus - Esimene koda
IT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
kolmapäev 26/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-407/18
Addiko Bank
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
SL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
kolmapäev 03/07/2019
09:30
kohtuotsus
C-316/18
Maksustamine
The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
EN III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
kolmapäev 03/07/2019
09:30
kohtuotsus
C-387/18
Kaupade vaba liikumine
Delfarma
Euroopa Kohus - Viies koda
PL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Hogan
kolmapäev 03/07/2019
09:30
kohtukõne
C-389/18
Maksustamine
Brussels Securities
Euroopa Kohus - Seitsmes koda
FR III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 10/07/2019
09:30
kohtuotsus
C-649/17
Amazon EU
Euroopa Kohus - Esimene koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
kolmapäev 10/07/2019
09:30
kohtuotsus
C-722/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Reitbauer jt
Euroopa Kohus - Esimene koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
kolmapäev 10/07/2019
09:30
kohtuotsus
C-19/18 P
Institutsiooniline õigus
VG vs. komisjon
Euroopa Kohus - Esimene koda
FR III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
kolmapäev 10/07/2019
09:30
kohtuotsus
C-26/18
Maksustamine
Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung
Euroopa Kohus - Esimene koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 10/07/2019
09:30
kohtuotsus
C-39/18 P
Konkurents
komisjon vs. Icap jt
Euroopa Kohus - Kolmas koda
EN III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
kolmapäev 10/07/2019
09:30
kohtuotsus
C-89/18
Välissuhted
A
Euroopa Kohus - Esimene koda
DA III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
kolmapäev 10/07/2019
09:30
kohtuotsus
C-163/18
Transport
Aegean Airlines
Euroopa Kohus - Kolmas koda
NL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
kolmapäev 10/07/2019
09:30
kohtuotsus
C-210/18
Transport
WESTbahn Management
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 10/07/2019
09:30
kohtuotsus
C-249/18
Tolliliit
CEVA Freight Holland
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
NL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
kolmapäev 10/07/2019
09:30
kohtuotsus
C-273/18
Maksustamine
Kuršu zeme
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
LV III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
kolmapäev 10/07/2019
09:30
kohtuotsus
C-345/18 P
Kaubanduspoliitika
Caviro Distillerie jt vs. komisjon
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
EN III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
kolmapäev 10/07/2019
09:30
kohtuotsus
C-410/18
Isikute vaba liikumine
Aubriet
Euroopa Kohus - Esimene koda
FR III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
kolmapäev 10/07/2019
09:30
ettepanek
C-467/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Rayonna prokuratura Lom
Euroopa Kohus - Kolmas koda
BG III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
neljapäev 11/07/2019
09:30
kohtuotsus
C-697/17
Telecom Italia
Euroopa Kohus - Viies koda
IT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
neljapäev 11/07/2019
09:30
kohtuotsus
C-716/17
Isikute vaba liikumine
A
Euroopa Kohus - Neljas koda
DA III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
neljapäev 11/07/2019
09:30
ettepanek
C-37/18
Võõrtöötajate sotsiaalkindlustus
Vueling Airlines
Euroopa Kohus - Suurkoda
FR III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 11/07/2019
09:30
kohtuotsus
C-91/18
Maksustamine
komisjon vs. Grèce (Tsipouro)
Euroopa Kohus - Seitsmes koda
EL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
neljapäev 11/07/2019
09:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad C-180/18
C-286/18
C-287/18
Agrenergy
Fusignano Due
Euroopa Kohus - Kümnes koda
IT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 11/07/2019
09:30
ettepanek
C-298/18
Sotsiaalpoliitika
Grafe ja Pohle
Euroopa Kohus - Neljas koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
neljapäev 11/07/2019
09:30
kohtuotsus
C-304/18
komisjon vs. Italie (Ressources propres - Recouvrement d'une dette douanière)
Euroopa Kohus - Seitsmes koda
IT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 11/07/2019
09:30
ettepanek
Liidetud kohtuasjad C-355/18
C-356/18
C-357/18
C-479/18
Teenuste osutamise vabadus
Rust-Hackner
Gmoser
Plackner
UNIQA Österreich Versicherungen jt
Euroopa Kohus - Kolmas koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 11/07/2019
09:30
ettepanek
C-380/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
E.P. (Menace pour l’ordre public)
Euroopa Kohus - Esimene koda
NL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
neljapäev 11/07/2019
09:30
ettepanek
Liidetud kohtuasjad C-381/18
C-382/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
G.S. (Menace pour l’ordre public)
V.G. (Menace pour l’ordre public)
Euroopa Kohus - Esimene koda
NL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
neljapäev 11/07/2019
09:30
ettepanek
C-395/18
Tim
Euroopa Kohus - Teine koda
IT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
neljapäev 11/07/2019
09:30
ettepanek
Liidetud kohtuasjad C-398/18
C-428/18
Võõrtöötajate sotsiaalkindlustus
Bocero Torrico
Bode
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
ES III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Hogan
neljapäev 11/07/2019
09:30
ettepanek
C-400/18
Maksustamine
Infohos
Euroopa Kohus - Teine koda
NL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
neljapäev 11/07/2019
09:30
kohtuotsus
C-416/18 P
Ühine välis- ja julgeolekupoliitika
Azarov vs. nõukogu
Euroopa Kohus - Seitsmes koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
neljapäev 11/07/2019
09:30
kohtuotsus
C-434/18
komisjon vs. Italie (Programme national - déchets radioactifs)
Euroopa Kohus - Üheksas koda
IT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
neljapäev 11/07/2019
09:30
ettepanek
C-447/18
Isikute vaba liikumine
Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava jt
Euroopa Kohus - Kolmas koda
SK III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
neljapäev 11/07/2019
09:30
ettepanek
Liidetud kohtuasjad C-469/18
C-470/18
Maksustamine
Belgische Staat
Euroopa Kohus - Viies koda
NL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 11/07/2019
09:30
kohtuotsus
C-502/18
Transport
České aerolinie
Euroopa Kohus - Üheksas koda
CS III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pikamäe
esmaspäev 29/07/2019
10:00
kohtuotsus
C-40/17
Õigusaktide ühtlustamine
Fashion ID
Euroopa Kohus - Teine koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
esmaspäev 29/07/2019
10:00
kohtuotsus
C-411/17
Inter-Environnement Wallonie ja Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
Euroopa Kohus - Suurkoda
FR III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
esmaspäev 29/07/2019
10:00
kohtuotsus
C-469/17
Intellektuaalomand
Funke Medien NRW
Euroopa Kohus - Suurkoda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
esmaspäev 29/07/2019
10:00
kohtuotsus
C-476/17
Intellektuaalomand
Pelham jt
Euroopa Kohus - Suurkoda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
esmaspäev 29/07/2019
10:00
kohtuotsus
C-516/17
Intellektuaalomand
Spiegel Online
Euroopa Kohus - Suurkoda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
esmaspäev 29/07/2019
10:00
kohtuotsus
C-556/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Torubarov
Euroopa Kohus - Suurkoda
HU III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
esmaspäev 29/07/2019
10:00
kohtuotsus
C-589/17
Tolliliit
Prenatal
Euroopa Kohus - Teine koda
ES III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
esmaspäev 29/07/2019
10:00
kohtuotsus
C-620/17
Ühenduse õiguse põhimõtted
Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe
Euroopa Kohus - Neljas koda
HU III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
esmaspäev 29/07/2019
10:00
kohtuotsus
C-654/17 P
Riigiabi
Bayerische Motoren Werke vs. komisjon ja Freistaat Sachsen
Euroopa Kohus - Viies koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
esmaspäev 29/07/2019
10:00
kohtuotsus
C-659/17
Riigiabi
Azienda Napoletana Mobilità
Euroopa Kohus - Teine koda
IT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Hogan
esmaspäev 29/07/2019
10:00
kohtuotsus
C-680/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Vethanayagam jt
Euroopa Kohus - Esimene koda
NL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
esmaspäev 29/07/2019
10:00
ettepanek
C-16/18
Teenuste osutamise vabadus
Dobersberger
Euroopa Kohus - Suurkoda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
esmaspäev 29/07/2019
10:00
kohtuotsus
C-38/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Gambino ja Hyka
Euroopa Kohus - Esimene koda
IT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
esmaspäev 29/07/2019
10:00
kohtuotsus
C-124/18 P
Intellektuaalomand
Red Bull vs. EUIPO
Euroopa Kohus - Kümnes koda
EN III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
esmaspäev 29/07/2019
10:00
kohtuotsus
C-209/18
Teenuste osutamise vabadus
komisjon vs. Autriche (Ingénieurs civils, agents en brevets ja vétérinaires)
Euroopa Kohus - Neljas koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
esmaspäev 29/07/2019
10:00
kohtuotsus
C-354/18
Transport
Rusu
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
RO III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
esmaspäev 29/07/2019
10:00
kohtuotsus
C-359/18 P
EMA vs. Shire Pharmaceuticals Ireland
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
EN III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
esmaspäev 29/07/2019
10:00
ettepanek
C-360/18
Põllumajandus
Cargill Deutschland
Euroopa Kohus - Kolmas koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
esmaspäev 29/07/2019
10:00
ettepanek
C-385/18
Riigiabi
Arriva Italia jt
Euroopa Kohus - Teine koda
IT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
esmaspäev 29/07/2019
10:00
kohtuotsus
C-388/18
Maksustamine
B (Chiffre d’affaires du revendeur de véhicules d’occasion)
Euroopa Kohus - Kümnes koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
esmaspäev 29/07/2019
10:00
ettepanek
C-418/18 P
Institutsiooniline õigus
Puppinck jt vs. komisjon
Euroopa Kohus - Suurkoda
EN III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
esmaspäev 29/07/2019
10:00
ettepanek
C-421/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Ordre des avocats du barreau de Dinant
Euroopa Kohus - Esimene koda
FR III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
esmaspäev 29/07/2019
10:00
ettepanek
C-432/18
Põllumajandus
Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena
Euroopa Kohus - Viies koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Hogan
esmaspäev 29/07/2019
10:00
ettepanek
C-433/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Aktiva Finants
Euroopa Kohus - Esimene koda
FI III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
esmaspäev 29/07/2019
10:00
kohtuotsus
C-436/18 P
Kaubanduspoliitika
Shanxi Taigang Stainless Steel vs. komisjon
Euroopa Kohus - Kümnes koda
EN III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
esmaspäev 29/07/2019
10:00
ettepanek
C-435/18
Konkurents
Otis Gesellschaft jt
Euroopa Kohus - Viies koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
esmaspäev 29/07/2019
10:00
kohtuotsus
C-451/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Tibor-Trans
Euroopa Kohus - Kuues koda
HU III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
esmaspäev 29/07/2019
10:00
ettepanek
C-460/18 P
Ametnike personalieeskirjad
HK vs. komisjon
Euroopa Kohus - Esimene koda
FR III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pikamäe
esmaspäev 29/07/2019
10:00
ettepanek
C-468/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
R (Compétence responsabilité parentale ja obligation alimentaire)
Euroopa Kohus - Kolmas koda
RO III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
esmaspäev 29/07/2019
10:00
kohtuotsus
C-481/18
komisjon vs. Italie (Tissus ja cellules d’origine humaine)
Euroopa Kohus - Kuues koda
IT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
esmaspäev 29/07/2019
10:00
ettepanek
C-555/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
K.H.K. (Saisie conservatoire des comptes bancaires)
Euroopa Kohus - Kuues koda
BG III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
neljapäev 04/07/2019
09:30
kohtuotsus
C-377/17
Teenuste osutamise vabadus
komisjon vs. Saksamaa
Euroopa Kohus - Neljas koda
DE IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
neljapäev 04/07/2019
09:30
kohtuotsus
C-393/17
Kirschstein
Euroopa Kohus - Kolmas koda
NL IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
neljapäev 04/07/2019
09:30
kohtuotsus
C-622/17
Teenuste osutamise vabadus
Baltic Media Alliance
Euroopa Kohus - Teine koda
LT IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 04/07/2019
09:30
kohtuotsus
C-624/17
Tronex
Euroopa Kohus - Teine koda
NL IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 04/07/2019
09:30
ettepanek
C-56/18 P
Riigiabi
komisjon vs. Gmina Miasto Gdynia ja Port Lotniczy Gdynia Kosakowo
Euroopa Kohus - Viies koda
PL IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
neljapäev 04/07/2019
09:30
kohtuotsus
C-99/18 P
Intellektuaalomand
FTI Touristik vs. EUIPO
Euroopa Kohus - Kümnes koda
DE IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
neljapäev 04/07/2019
09:30
ettepanek
C-323/18
Maksustamine
Tesco-Global Áruházak
Euroopa Kohus - Suurkoda
HU IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 04/07/2019
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad C-477/18
C-478/18
Õigusaktide ühtlustamine
Exportslachterij J. Gosschalk
Compaxo Vlees Zevenaar jt
Euroopa Kohus - Neljas koda
NL IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 26/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-466/16
Majanduspoliitika
NRW. Bank vs. CRU
Üldkohus - Kaheksas koda laiendatud koosseisus
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 26/06/2019
09:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad T-117/18
T-118/18
T-119/18
T-120/18
T-121/18
Intellektuaalomand
Agencja Wydawnicza Technopol vs. EUIPO (200 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol vs. EUIPO (300 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol vs. EUIPO (400 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol vs. EUIPO ( 500 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol vs. EUIPO (1000 PANORAMICZNYCH)
Üldkohus - Kaheksas koda
PL Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 26/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-651/18
Intellektuaalomand
Balani Balani jt vs. EUIPO - Play Hawkers (HAWKERS)
Üldkohus - Kaheksas koda
ES Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 27/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-20/17
Riigiabi
Ungari vs. komisjon
Üldkohus - Üheksas koda
HU Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 27/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-135/18
Institutsiooniline õigus
Szegedi vs. parlament
Üldkohus - Kuues koda
HU Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 27/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-268/18
Intellektuaalomand
Sandrone vs. EUIPO - J. García Carrión (Luciano Sandrone)
Üldkohus - Seitsmes koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 27/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-334/18
Intellektuaalomand
Bodegas Altún vs. EUIPO - Codorníu (ANA DE ALTUN)
Üldkohus - Kuues koda
ES Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 27/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-385/18
Intellektuaalomand
Aldi vs. EUIPO - Crone (CRONE)
Üldkohus - Kolmas koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 27/06/2019
09:30
kohtukõne
T-700/18
Intellektuaalomand
Kalypso Media Group vs. EUIPO - Wizards of the Coast (DUNGEONS)
Üldkohus - Üheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 28/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-741/16
Kaubanduspoliitika
Changmao Biochemical Engineering vs. komisjon
Üldkohus - Teine koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 28/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-64/18
Institutsiooniline õigus
Alfamicro vs. komisjon
Üldkohus - Teine koda
PT Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 28/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-340/18
Intellektuaalomand
Gibson Brands vs. EUIPO - Wilfer (Forme d’un corps de guitare)
Üldkohus - Teine koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 28/06/2019
09:30
kohtukõne
T-361/18
Intellektuaalomand
APEDA vs. EUIPO - Burraq Travel & Tours General Tourism Office (SIR BASMATI RICE)
Üldkohus - Teine koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 28/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-377/18
Intercept Pharma ja Intercept Pharmaceuticals vs. EMA
Üldkohus - Teine koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 03/07/2019
09:30
kohtuotsus
T-602/17
Põllumajandus
Hispaania vs. komisjon
Üldkohus - Üheksas koda
ES Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 03/07/2019
09:30
kohtukõne
T-545/18
Ametnike personalieeskirjad
YL vs. komisjon
Üldkohus - Üheksas koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 04/07/2019
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad T-163/18
T-164/18
T-165/18
T-166/18
T-167/18
T-168/18
T-169/18
Amisi Kumba vs. nõukogu
Kampete vs. nõukogu
Kahimbi Kasagwe vs. nõukogu
Ilunga Luyoyo vs. nõukogu
Kanyama vs. nõukogu
Numbi vs. nõukogu
Kibelisa Ngambasai vs. nõukogu
Üldkohus - Üheksas koda laiendatud koosseisus
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 04/07/2019
09:30
kohtukõne
T-164/18
Kampete vs. nõukogu
Üldkohus - Üheksas koda laiendatud koosseisus
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 04/07/2019
09:30
kohtukõne
T-165/18
Kahimbi Kasagwe vs. nõukogu
Üldkohus - Üheksas koda laiendatud koosseisus
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 04/07/2019
09:30
kohtukõne
T-166/18
Ilunga Luyoyo vs. nõukogu
Üldkohus - Üheksas koda laiendatud koosseisus
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 04/07/2019
09:30
kohtukõne
T-167/18
Kanyama vs. nõukogu
Üldkohus - Üheksas koda laiendatud koosseisus
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 04/07/2019
09:30
kohtukõne
T-168/18
Numbi vs. nõukogu
Üldkohus - Üheksas koda laiendatud koosseisus
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 04/07/2019
09:30
kohtukõne
T-169/18
Kibelisa Ngambasai vs. nõukogu
Üldkohus - Üheksas koda laiendatud koosseisus
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 04/07/2019
14:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad T-170/18
T-171/18
T-172/18
T-173/18
T-174/18
T-175/18
T-176/18
T-177/18
Kande Mupompa vs. nõukogu
Boshab vs. nõukogu
Akili Mundos vs. nõukogu
Ramazani Shadary vs. nõukogu
Mutondo vs. nõukogu
Ruhorimbere vs. nõukogu
Mende Omalanga vs. nõukogu
Kazembe Musonda vs. nõukogu
Üldkohus - Üheksas koda laiendatud koosseisus
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 04/07/2019
14:30
kohtukõne
T-171/18
Boshab vs. nõukogu
Üldkohus - Üheksas koda laiendatud koosseisus
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 04/07/2019
14:30
kohtukõne
T-172/18
Akili Mundos vs. nõukogu
Üldkohus - Üheksas koda laiendatud koosseisus
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 04/07/2019
14:30
kohtukõne
T-173/18
Ramazani Shadary vs. nõukogu
Üldkohus - Üheksas koda laiendatud koosseisus
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 04/07/2019
14:30
kohtukõne
T-174/18
Mutondo vs. nõukogu
Üldkohus - Üheksas koda laiendatud koosseisus
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 04/07/2019
14:30
kohtukõne
T-175/18
Ruhorimbere vs. nõukogu
Üldkohus - Üheksas koda laiendatud koosseisus
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 04/07/2019
14:30
kohtukõne
T-176/18
Mende Omalanga vs. nõukogu
Üldkohus - Üheksas koda laiendatud koosseisus
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 04/07/2019
14:30
kohtukõne
T-177/18
Kazembe Musonda vs. nõukogu
Üldkohus - Üheksas koda laiendatud koosseisus
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 09/07/2019
09:30
kohtukõne
T-295/18
Põllumajandus
Kreeka vs. komisjon
Üldkohus - Teine koda
EL Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 09/07/2019
14:30
kohtukõne
T-22/18
Põllumajandus
Bulgaaria vs. komisjon
Üldkohus - Teine koda
BG Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 10/07/2019
09:30
kohtukõne
T-628/18
Intellektuaalomand
E.I. Papadopoulos vs. EUIPO - Europastry (fripan VIENNOISERIE CAPRICE Pur Beurre)
Üldkohus - Kaheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 11/07/2019
09:30
kohtuotsus
T-838/16
Institutsiooniline õigus
BP vs. FRA
Üldkohus - Viies koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 11/07/2019
09:30
kohtuotsus
T-888/16
Ametnike personalieeskirjad
BP vs. FRA
Üldkohus - Viies koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 11/07/2019
09:30
kohtuotsus
T-185/17
PlasticsEurope vs. ECHA
Üldkohus - Viies koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 12/07/2019
09:30
kohtukõne
T-372/18
Ametnike personalieeskirjad
Colombani vs. SEAE
Üldkohus - Teine koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 12/07/2019
14:30
kohtukõne
T-257/18
Riigiabi
Iberpotash vs. komisjon
Üldkohus - Teine koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 11/07/2019
09:30
kohtuotsus
T-522/15
Konkurents
CCPL jt vs. komisjon
Üldkohus - Seitsmes koda
IT Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 11/07/2019
09:30
kohtuotsus
T-523/15
Konkurents
Italmobiliare jt vs. komisjon
Üldkohus - Seitsmes koda
IT Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 11/07/2019
09:30
kohtuotsus
T-530/15
Konkurents
Huhtamäki ja Huhtamaki Flexible Packaging Germany vs. komisjon
Üldkohus - Seitsmes koda
EN Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 11/07/2019
09:30
kohtuotsus
T-582/15
Konkurents
Silver Plastics ja Johannes Reifenhäuser vs. komisjon
Üldkohus - Seitsmes koda
DE Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 11/07/2019
09:30
kohtuotsus
T-805/16
Vahekohtuklausel
IPPT PAN vs. komisjon ja REA
Üldkohus - Seitsmes koda
EN Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 25/06/2019
09:30
kohtukõne
T-19/18
Põllumajandus
Leedu vs. komisjon
Üldkohus - Teine koda
LT Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 26/06/2019
09:30
kohtukõne
T-350/17
Konkurents
Singapore Airlines ja Singapore Airlines Cargo vs. komisjon
Üldkohus - Neljas koda laiendatud koosseisus
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 02/07/2019
09:30
kohtuotsus
T-405/15
Institutsiooniline õigus
Fulmen vs. nõukogu
Üldkohus - Esimene koda
FR Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 02/07/2019
09:30
kohtuotsus
T-406/15
Institutsiooniline õigus
Mahmoudian vs. nõukogu
Üldkohus - Esimene koda
FR Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 02/07/2019
09:30
kohtukõne
T-31/18
Izuzquiza ja Semsrott vs. Frontex
Üldkohus - Esimene koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 05/07/2019
09:30
kohtukõne
T-241/18
Ametnike personalieeskirjad
Bruno vs. komisjon
Üldkohus - Teine koda
FR Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 08/07/2019
14:30
kohtukõne
T-211/18
Vanda Pharmaceuticals vs. komisjon
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 09/07/2019
09:30
kohtuotsus
T-53/18
Õigusaktide ühtlustamine
Saksamaa vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 09/07/2019
09:30
kohtuotsus
T-397/18
Intellektuaalomand
Hugo's Hotel vs. EUIPO - H'ugo's (HUGO’S BURGER Bar)
Üldkohus - Esimene koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 09/07/2019
09:30
kohtuotsus
T-482/18
Ametnike personalieeskirjad
XF vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda
FR Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 09/07/2019
09:30
kohtukõne
T-547/18
Ametnike personalieeskirjad
Teeäär vs. BCE
Üldkohus - Esimene koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 09/07/2019
15:00
kohtukõne
T-592/18
Ametnike personalieeskirjad
Wywiał-Prząda vs. komisjon
Üldkohus - Viies koda
FR Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 11/07/2019
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad T-559/18
T-560/18
Intellektuaalomand
Atos Medical vs. EUIPO - Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb (Pansements médicaux)
Üldkohus - Üheksas koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 11/07/2019
14:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad T-244/16
T-285/17
Yanukovych vs. nõukogu
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 11/07/2019
14:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad T-245/16
T-286/17
Yanukovych vs. nõukogu
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 11/07/2019
14:30
kohtuotsus
T-894/16
Riigiabi
Air France vs. komisjon
Üldkohus - Kuues koda laiendatud koosseisus
FR Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 11/07/2019
14:30
kohtuotsus
T-95/18
Institutsiooniline õigus
Gollnisch vs. parlament
Üldkohus - Kuues koda
FR Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 11/07/2019
14:30
kohtuotsus
T-274/18
Klymenko vs. nõukogu
Üldkohus - Kuues koda
FR Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 11/07/2019
14:30
kohtuotsus
T-284/18
Arbuzov vs. nõukogu
Üldkohus - Kuues koda
CS Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 11/07/2019
14:30
kohtuotsus
T-285/18
Pshonka vs. nõukogu
Üldkohus - Kuues koda
CS Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 11/07/2019
14:30
kohtuotsus
T-289/18
Pshonka vs. nõukogu
Üldkohus - Kuues koda
CS Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 11/07/2019
14:30
kohtuotsus
T-305/18
Klyuyev vs. nõukogu
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 11/07/2019
14:30
kohtuotsus
T-601/18
Intellektuaalomand
Wewi Mobile vs. EUIPO (Fi Network)
Üldkohus - Kuues koda
ES Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 12/07/2019
09:30
kohtuotsus
T-94/15 RENV
Põllumajandus
Binca Seafoods vs. komisjon
Üldkohus - Viies koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 12/07/2019
09:30
kohtuotsus
T-762/15
Konkurents
Sony ja Sony Electronics vs. komisjon
Üldkohus - Viies koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 12/07/2019
09:30
kohtuotsus
T-763/15
Konkurents
Sony Optiarc ja Sony Optiarc America vs. komisjon
Üldkohus - Viies koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 12/07/2019
09:30
kohtuotsus
T-772/15
Konkurents
Quanta Storage vs. komisjon
Üldkohus - Viies koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 12/07/2019
09:30
kohtuotsus
T-1/16
Konkurents
Hitachi-LG Data Storage ja Hitachi-LG Data Storage Korea vs. komisjon
Üldkohus - Viies koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 12/07/2019
09:30
kohtuotsus
T-8/16
Konkurents
Toshiba Samsung Storage Technology ja Toshiba Samsung Storage Technology Korea vs. komisjon
Üldkohus - Viies koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 12/07/2019
09:30
kohtuotsus
T-331/17
Ametnike personalieeskirjad
Steifer vs. CESE
Üldkohus - Viies koda
FR Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 12/07/2019
09:30
kohtuotsus
T-54/18
Intellektuaalomand
Fashion Energy vs. EUIPO - Retail Royalty (1st AMERICAN)
Üldkohus - Viies koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 12/07/2019
09:30
kohtuotsus
T-412/18
Intellektuaalomand
mobile.de vs. EUIPO - Droujestvo S Ogranichena Otgovornost "Rezon" (mobile.ro)
Üldkohus - Viies koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 12/07/2019
09:30
kohtuotsus
T-467/18
Intellektuaalomand
Audimas vs. EUIPO - Audi (AUDIMAS)
Üldkohus - Viies koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF