Sudski kalendar
Kalendar ima informativni karakter te je objavljen uz zadržavanje mogućnosti izmjena. Kalendar ne obvezuje instituciju.
Razvrstavanje po : datum | sud | dvorana
Datum Predmet Jezik postupka Dvorana
Petak 11.11.2022
9.30
Rasprava
T-748/20
Arbitražna klauzula
Komisija / CEVA i drugi
Opći sud - sedmo vijeće
FR Zelena dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF
Petak 11.11.2022
9.30
Rasprava
T-333/21
Državne potpore
Ryanair / Commission (Alitalia II ; Covid-19)
Opći sud - deseto vijeće
EN Grande salle - Annexe "C"
Tužba (SL) HTML / PDF