Sudski kalendar
Kalendar ima informativni karakter te je objavljen uz zadržavanje mogućnosti izmjena. Kalendar ne obvezuje instituciju.
Razvrstavanje po : datum | sud | dvorana
Datum Predmet Jezik postupka Dvorana
Ponedjeljak 14.1.2019
14.30
Rasprava
C-390/18
Sloboda pružanja usluga
AIRBNB Ireland
Sud - veliko vijeće
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF
Ponedjeljak 14.1.2019
14.30
Rasprava
T-272/18
Intelektualno vlasništvo
EBM Technologies / EUIPO (MobiPACS)
Opći sud - drugo vijeće
DE Grande salle - Annexe "C"
Tužba (SL) HTML / PDF