Sudski kalendar
Kalendar ima informativni karakter te je objavljen uz zadržavanje mogućnosti izmjena. Kalendar ne obvezuje instituciju.
Razvrstavanje po : datum | sud | dvorana
Datum Predmet Jezik postupka Dvorana
Utorak 14.3.2023
9.30
Rasprava
C-61/22
Usklađivanje zakonodavstava
Landeshauptstadt Wiesbaden
Sud - veliko vijeće
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF
Utorak 14.3.2023
9.30
Rasprava
T-671/19
Tržišno natjecanje
Qualcomm / Komisija
Opći sud - prvo prošireno vijeće
EN Grande salle - Thémis
Tužba (SL) HTML / PDF
Utorak 14.3.2023
9.30
Rasprava
T-784/21
Pravilnik o službenicima
Félix / Komisija
Opći sud - peto vijeće
FR Plava dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF