Sudski kalendar
Kalendar ima informativni karakter te je objavljen uz zadržavanje mogućnosti izmjena. Kalendar ne obvezuje instituciju.
Razvrstavanje po : datum | sud | dvorana
Datum Predmet Jezik postupka Dvorana
Četvrtak 15.9.2022
9.30
Presuda
C-420/20
Područje slobode, sigurnosti i pravde
HN (Procès d’un accusé éloigné du territoire)
Sud - prvo vijeće
BG Raspravna dvorana III - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Richard de la Tour
Četvrtak 15.9.2022
9.30
Presuda
C-669/20
Veridos
Sud - četvrto vijeće
BG Raspravna dvorana III - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Campos Sánchez-Bordona
Četvrtak 15.9.2022
9.30
Presuda
C-675/20 P
Pravilnik o službenicima
Brown / Komisija i Vijeće
Sud - četvrto vijeće
EN Raspravna dvorana III - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisna odvjetnica : Kokott
Četvrtak 15.9.2022
9.30
Mišljenje
C-695/20
Oporezivanje
Fenix International
Sud - veliko vijeće
EN Raspravna dvorana III - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Rantos
Četvrtak 15.9.2022
9.30
Presuda
C-705/20
Državne potpore
Fossil (Gibraltar)
Sud - drugo vijeće
EN Raspravna dvorana III - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisna odvjetnica : Kokott
Četvrtak 15.9.2022
9.30
Presuda
C-4/21
Usklađivanje zakonodavstava
Fédération des entreprises de la beauté
Sud - drugo vijeće
FR Raspravna dvorana III - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Campos Sánchez-Bordona
Četvrtak 15.9.2022
9.30
Presuda
C-18/21
Područje slobode, sigurnosti i pravde
Uniqa Versicherungen
Sud - treće vijeće
DE Raspravna dvorana III - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Collins
Četvrtak 15.9.2022
9.30
Presuda
C-22/21
Građanstvo Unije
Minister for Justice and Equality (Ressortissant de pays tiers cousin d’un citoyen de l’Union)
Sud - treće vijeće
EN Raspravna dvorana III - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Pitruzzella
Četvrtak 15.9.2022
9.30
Mišljenje
C-46/21 P
Energetska politika
ACER / Aquind
Sud - peto vijeće
EN Raspravna dvorana III - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Campos Sánchez-Bordona
Četvrtak 15.9.2022
9.30
Presuda
C-58/21
Socijalna sigurnost radnika migranata
Rechtsanwaltskammer Wien
Sud - sedmo vijeće
DE Raspravna dvorana III - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Richard de la Tour
Četvrtak 15.9.2022
9.30
Rasprava
C-128/21
Tržišno natjecanje
Lietuvos notarų rūmai i drugi
Sud - prvo vijeće
LT Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF
Četvrtak 15.9.2022
9.30
Presuda
C-227/21
Oporezivanje
HA.EN.
Sud - četvrto vijeće
LT Raspravna dvorana III - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisna odvjetnica : Kokott
Četvrtak 15.9.2022
9.30
Mišljenje
C-292/21
Sloboda pružanja usluga
CNAE i drugi
Sud - treće vijeće
ES Raspravna dvorana III - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Emiliou
Četvrtak 15.9.2022
9.30
Presuda
C-326/21 P
Ekonomska politika
PNB Banka / BCE
Sud - deseto vijeće
EN Raspravna dvorana III - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisna odvjetnica : Kokott
Četvrtak 15.9.2022
9.30
Mišljenje
C-343/21
Poljoprivreda i ribarstvo
Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond „Zemedelie“
Sud - osmo vijeće
BG Raspravna dvorana III - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisna odvjetnica : Medina
Četvrtak 15.9.2022
9.30
Presuda
C-347/21
Područje slobode, sigurnosti i pravde
DD (Réitération de l’audition d’un témoin)
Sud - osmo vijeće
BG Raspravna dvorana III - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Collins
Četvrtak 15.9.2022
9.30
Mišljenje
C-396/21
FTI Touristik (Voyage à forfait aux Îles Canaries)
Sud - drugo vijeće
DE Raspravna dvorana III - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisna odvjetnica : Medina
Četvrtak 15.9.2022
9.30
Mišljenje
C-407/21
UFC - Que choisir i CLCV
Sud - drugo vijeće
FR Raspravna dvorana III - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisna odvjetnica : Medina
Četvrtak 15.9.2022
9.30
Presuda
C-416/21
J. Sch. Omnibusunternehmen i K. Reisen
Sud - četvrto vijeće
DE Raspravna dvorana III - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Campos Sánchez-Bordona
Četvrtak 15.9.2022
9.30
Rasprava
C-574/21
Slobodno kretanje osoba
02 Czech Republic
Sud - treće vijeće
CS Raspravna dvorana IV - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Četvrtak 15.9.2022
9.30
Rasprava
T-868/19
Nouryon Industrial Chemicals i drugi / Komisija
Opći sud - četvrto vijeće
EN Zelena dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF
Četvrtak 15.9.2022
9.30
Rasprava
T-568/21
Intelektualno vlasništvo
Harbaoui / EUIPO - Google (GC GOOGLE CAR)
Opći sud - sudac pojedinac
EN Dvorana Fernando Pessoa
Tužba (SL) HTML / PDF
Četvrtak 15.9.2022
11.00
Rasprava
T-569/21
Intelektualno vlasništvo
Harbaoui / EUIPO - Google (GOOGLE CAR)
Opći sud - sudac pojedinac
EN Dvorana Fernando Pessoa
Tužba (SL) HTML / PDF