Sudski kalendar
Kalendar ima informativni karakter te je objavljen uz zadržavanje mogućnosti izmjena. Kalendar ne obvezuje instituciju.
Razvrstavanje po : datum | sud | dvorana
Datum Predmet Jezik postupka Dvorana
Srijeda 16.11.2022
9.30
Rasprava
C-695/21
Sloboda pružanja usluga
Recreatieprojecten Zeeland i drugi
Sud - sedmo vijeće
NL Raspravna dvorana III - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 16.11.2022
9.30
Rasprava
C-756/21
Područje slobode, sigurnosti i pravde
International Protection Appeals Tribunal e.a. (Attentat au Pakistan)
Sud - prvo vijeće
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 16.11.2022
9.30
Rasprava
C-183/22
Poljoprivreda i ribarstvo
Saint-Louis Sucre (Reconnaissance d’une organisation de producteurs)
Sud - peto vijeće
FR Raspravna dvorana IV - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 16.11.2022
9.30
Rasprava
Spojeni predmeti T-826/14
T-12/15
T-158/15
T-252/15
T-253/15
T-256/15
T-257/15
T-258/15
T-260/15
Državne potpore
Španjolska / Komisija
Banco Santander i Santusa / Komisija
Abertis Infraestructuras i Abertis Telecom Satélites / Komisija
Ferrovial i drugi / Komisija
Sociedad General de Aguas de Barcelona / Komisija
Telefónica / Komisija
Arcelormittal Spain Holding / Komisija
Axa Mediterranean / Komisija
Iberdrola / Komisija
Opći sud - osmo vijeće
ES Grande salle - Annexe "C"
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 16.11.2022
9.30
Presuda
Spojeni predmeti T-122/20
T-123/20
Poljoprivreda i ribarstvo
Sciessent / Komisija
Opći sud - sedmo vijeće
EN Dvorana Fernando Pessoa
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 16.11.2022
9.30
Presuda
T-469/20
Državne potpore
Nizozemska / Komisija
Opći sud - sedmo prošireno vijeće
NL Dvorana Fernando Pessoa
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 16.11.2022
9.30
Rasprava
T-249/21
Institucionalno pravo
SN / Parlament
Opći sud - peto vijeće
EN Plava dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 16.11.2022
9.30
Presuda
T-512/21
Intelektualno vlasništvo
Epsilon Data Management / EUIPO - Epsilon Technologies (EPSILON TECHNOLOGIES)
Opći sud - drugo vijeće
EN Dvorana Fernando Pessoa
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 16.11.2022
9.30
Presuda
T-796/21
Intelektualno vlasništvo
Grupo Eig Multimedia / EUIPO - Globalización de Valores CFC & GCI (FORO16)
Opći sud - peto vijeće
ES Dvorana Fernando Pessoa
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 16.11.2022
9.30
Rasprava
T-805/21
Pravilnik o službenicima
NS / Parlament
Opći sud - deseto vijeće
FR Zelena dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF