Sudski kalendar
Kalendar ima informativni karakter te je objavljen uz zadržavanje mogućnosti izmjena. Kalendar ne obvezuje instituciju.
Razvrstavanje po : datum | sud | dvorana
Datum Predmet Jezik postupka Dvorana
Petak 18.1.2019
9.30
Rasprava
T-167/17
Pravilnik o službenicima
RV / Komisija
Opći sud - drugo vijeće
FR Grande salle - Annexe "C"
Tužba (SL) HTML / PDF